Účetní program
Signys

Převezměte kontrolu nad čísly

Tak jako lze systém Signys použít pro vedení skladového hospodářství, lze jej použít i pro pořizování a evidenci finančních dokladů a jejich účtování, ať již s návazností na skladové hospodářství či zcela samostatně. Účtování je velice efektivní a jeho propracovanost nabízí uživatelům vysoký komfort práce. Účtování dokladů je přehledné a zároveň jeho propracovanost splňuje nároky na precizní účetní výkaznictví – hodnověrné, srozumitelné, srovnatelné a správné.

Závazky a pohledávky

Pořizování dokladů probíhá přímo v návaznosti na skladové doklady a skladovou evidenci nebo lze tyto doklady vytvářet ručně, bez jakéhokoliv skladu. Všechny finanční moduly poskytují široké možnosti vyhledávání, třídění. Součástí jsou samozřejmě analýzy z hlediska odběratelů nebo dodavatelů, sledování platební morálky (tvorba upomínek) a volitelné tiskové výstupy a exporty.

Platby

Systém nabízí komplexní funkcionalitu pro zpracování tuzemských i zahraničních plateb.Veškeré platby jsou ihned promítány na platební doklady a do platební morálky odběratelů. Platby mohou být prováděny a přijímány jak celkové, tak částečné, několikanásobné, samozřejmostí je elektronická komunikace s bankami.

Účetnictví

Účtování v systému Signys je navrženo tak, aby minimalizovalo rutinní práci a zároveň v případě potřeby umožňovalo velkou variabilitu účtování (fiskální rok, nákladové účetnictví ve více úrovních atd.). Účetnictví disponuje funkcemi pro efektivní práci při uzávěrkách, pro formální kontroly údajů a pro dohledávání a analýzy v účetních dokladech. Je plně provázáno s ostatními moduly a doklady systému

Mám zájem o více informací!

Účetní program Signys

 • všechny evidenční moduly v tuzemské a zahraniční měně
 • podpora fiskálního roku rozdílného od kalendářního roku
 • detailní sledování jednotlivých plateb
 • částečné platby, přeplatky
 • elektronické odesílání pohledávek
 • možnost uzamykání finančních a účetních období
 • vytváření přiznání k DPH a ESL, Intrastat
 • elektronická podání
 • automatické i dávkové účtování, předkontace
 • účtování podle položek na dokladech
 • nákladové účetnictví ve více úrovních - zakázky, střediska
 • cizojazyčné účetní výstupy
 • libovolné množství evidenčních řad
 • analýza účetnictví pro potřeby managementu a auditu

Moduly

Závazky

Systém Signys® umožňuje přijímat faktury přijaté, dobropisy přijaté, zálohové faktury přijaté. Závazky lze pořizovat na základě příjmových skladových dokladů nebo volným zadáním přijatého finančního dokladu.

více o modulu

Pohledávky

V evidenci pohledávek je zapracována problematika zálohových plateb, souhrnná fakturace, sledování platební morálky zákazníků atd. K dispozici jsou detailní analýzy dokladů i fakturovaných položek.

více o modulu

Banka, Pokladna

Modul Banka nabízí komplexní práci s bankovními výpisy včetně elektronického bankovnictví. Bankovní výpisy i pokladní doklady je možné zpracovávat jak v tuzemské, tak zahraničních měnách.

více o modulu

Účetnictví

Při vedení účetnictví v systému Signys se vychází z vystavených a pořízených dokladů - finančních i skladových, podle způsobu účtování. Práce je optimalizována pro rutinní zpracování a rychlou orientaci v datech.

více o modulu

Analýza úhrad

Na základě evidence finančních dokladů a plateb těchto dokladů (i postupných či hromadných) je možno provádět analýzu úhrad (podklady pro konfirmační dopisy) k libovolnému datu zpětně.

více o modulu

DPH, ESL

Přiznání k DPH je v systému Signys připravené k tisku formuláře pro finanční úřad nebo pro elektronické podání. Systém Signys® umožňuje pořizovat hlášení ESL odděleně od účetnictví a přiznání k DPH.

více o modulu
Tel.: 493 544 490