Pro partnery

Aktuálně

15.4.2020 - Termíny školení "Novinky IS Signys"

Protože v současné době není možné vyhlásit a provést klasické veřejné školení na novinky v prostorách naší společnosti, chtěli bychom Vám nabídnout prezentaci novinek přes program Teamviewer.

Termíny:

 • Středa 22.4.2020, 9:00 - 12:00
 • Čtvrtek 23.4.2020, 9:00 - 12:00
 • Středa 29.4.2020, 9:00 - 12:00
 • Čtvrtek 30.4.2020, 9:00 - 12:00

Poplatek za školení novinek je symbolický, 200 Kč za každého účastníka – cílem tohoto školení je především důkladně seznámit uživatele s novinkami v systému. V případě zájmu o školení posílejte, prosím, Vaši poptávku na oddělení technické podpory . Pro větší skupinu účastníků (alespoň 4 a více) je možné provést prezentaci novinek ve výše uvedených dnech i v odpoledních hodinách.

7.4.2020 - Nová verze IS Signys

Od 15.4.2020 bude uvolněna nová oficiální verze IS Signys 7.0 B1621. Více informací k verzi v sekci Novinky

1.4.2020 - Nové moduly IS Signys

 • Skupiny zalistovaných artiklů - na partnera je možné navázat více skupin zalistovaných artiklů (ceníků)
 • Jazyková lokalizace - možnost překladu IS Signys do libovolného jazyka
 • Automatizované zásobování poboček - modul pro automatické tvorby objednávek vydaných z poboček na centrálu a tvorbu objednávek přijatých na centrále
 • Hromadné zpracování internetových objednávek - automatizovaný převod internetových objednávek do ostrých objednávek přijatých
 • Tranzitní objednávky - automatizovaný proces na možnost dodání zboží přímo koncovému zákazníkovi za koncové ceny za obchodního partnera. Obchodnímu partnerovi jsou vystaveny doklady z jeho sjednané ceny.
 • Rozvozy partnera - modul pro podporu rozvozů s možností provázání s logistickým systémem

16.10.2019 - Novela zákona o DPH - stanovisko finanční správy

Po půl roce platnosti novely zákona o DPH finanční správa vydala stanovisko týkající se zaokrouhlování dokladu a dopadu do DPH.

Odkaz na stanovisko:
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2019/vypocet-dph-a-zaokrouhlovani-od-2019-10-01-10101

 

Podstatný je především předposlední odstavec:

Pokud však poskytovatel plnění úplatu za zdanitelné plnění zaokrouhlí i v případech, kdy ta bude realizována bezhotovostním způsobem, pak z důvodu zachování stejného daňového přístupu k zaokrouhlovacím rozdílům, nevstupuje ani v tomto případě zaokrouhlovací rozdíl do základu daně a nepodléhá tak dani.

 

Z pohledu IS Signys není tedy nutné provádět změnu v zaokrouhlení faktur vydaných, placených převodem a veškerá nastavení mohou zůstat tak, jak byla před 1.10.2019.

 

Nová varianta IS Signys - 64 bit

Jedná se o technologicky novou verzi, která uživatelům přináší výhody při práci s velkými seznamy a analýzami. Stávající verze systému Signys – 32 bit má omezení co do počtu načítaných záznamů. Se 64-bitovou verzí systému Signys je množství načítaných záznamů takřka neomezené.Tato verze radikálně odstraňuje problémy s „Out of memory“.

Nové moduly IS Signys

 • Marketingové akce – evidence marketingových akcí, které je možné přiřadit na doklad k danému partnerovi. Možnost kontroly již uplatněných akcí u partnera, seznam všech akcí partnera atd.
 • Automatizované odesílání SMS přes sms bránu
 • Hromadná tvorba odeslaných zásilek z adresáře a ze seznamu dokladů
 • Alternativní kusovníky – použití pro doporučené, souvisejí atd. položky na e-shopu Signys
 • Automatické vložení manipulačního poplatku na objednávky přijaté
 • Alternativní čísla prodejek a evidence pagerů – restaurační systém

On-line manuály

Tel.: 493 544 490