Signys
BUSINESS INTELLIGENCE

Vyhodnocujte svá firemní data

Signys® BI je nadstavba informačního systému Signys, která umožňuje uživateli vyhodnocovat aktuální data jeho firemního systému a dává okamžitý náhled na stav firmy bez nutnosti práce přímo s informačním systémem Signys. 
Nástroj je tak vhodný jak pro vedení firmy, tak jej lze využívat i pro obchodní zástupce (informace o partnerovi, záznamy návštěv, informace o odběrech, zboží atd.) či např. servisní techniky (přehled o zakázkách, výjezdech atd.).

On-line přístup

Přístup do Signys BI je možný přes internetový prohlížeč z jakéhokoliv zařízení, připojeného k internetu. Uživatel nahlíží na svá data on-line – veškeré analýzy, reportingy, seznamy, doklady jsou aktuální.

Sada výchozích analýz ze všech oblastí IS Signys

V základní instalaci jsou uživateli nabídnuty analýzy ze všech standardně používaných oblastí IS Signys, a to formou dat i grafických výstupů - základní firemní přehled, prodeje, finance, sklady, objednávky přijaté, vydané, účetnictví, výroba.

Individuální rozšiřování a úpravy

Firemní data mohou být uživateli prezentována jak za celou firmu, tak za jednotlivá oddělení, střediska, pracovníky, typy dokladů, porovnání s cíli atd. Analýzy a jejich struktura jsou neomezené a závisí na požadavcích uživatele.

Analýzy Signys BI je možné dále rozšiřovat o individuální pohledy na data podle potřeb společnosti (produktové analýzy, obraty zboží, skladové zásoby, dealerské analýzy, analýzy za střediska, dokladové, účetní, cash-flow, výrobní atd.). Analýzy je možné provádět i v měsíčních či ročních srovnáních, porovnání s cíli – datově i s vykreslením do grafů.

Lokalizace

Pro uživatele je taktéž k dispozici lokalizace celého řešení, a to jak jazyková (CZ, EN, DE), tak oborová (např. účetní a obchodní terminologie). Každý uživatel může mít názvy menu, analýz i jednotlivých údajů ve svém jazyce a podle svých zvyklostí.

Konsolidace dat z více zdrojů

Výstupy mohou být prezentovány z více datových zdrojů – a to nejen databází IS Signys (více právních subjektů uživatele, Signys obchod a Signys mzdy), ale i sloučením podkladů z datových souborů – např. podklady v excelu (plány atd.).

Bezpečnost

Pro vstup do firemního portálu „Analýzy Signys BI“ se uživatel musí identifikovat jménem a heslem, kde logika přístupů je shodná se systémem Signys – každý uživatel má přidělena přístupová práva pro konkrétní analýzy. Poté je uživateli zobrazeno jeho menu s dostupnými analýzami v jeho lokalizaci.

Mám zájem o více informací!

Signys BI

  • on-line dostupnost dat
  • výchozí sada analýz ze všech oblastí IS Signys
  • přístup přes webový prohlížeč
  • individuální rozšiřování a úpravy
  • přístupová práva
  • analýzy formou dat a grafů
  • responzivní design
  • grafické úpravy vzhledu
  • jazyková a oborová lokalizace
  • konsolidace dat z více zdrojů

Ukázka

Signys BI

Tel.: 493 544 490