Mobilní řešení
pro obchodní zástupce

Objednávejte a prodávejte i v terénu

Pro práci v terénu disponuje systém Signys mobilním řešením pro příjem objednávek a prodej zboží. V terénu je možné prodat zboží (systém ambulantní prodej), provést závozy, přijímat objednávky či obchodně pracovat s partnerem. Data jsou poskytována přímo ze systému Signys a doklady, pořízené v terénu, si systém Signys převezme.

Ambulantní prodej

Ambulantní prodej Signys je určen pro prodej u zákazníků v terénu. Výdajové a prodejní doklady, které vzniknou v terénu, jsou elektronicky předávány do centrály společnosti bez nutnosti přepisováni a úprav. Veškeré podklady pro prodej, informace o zákazníkovi, jsou přejímány ze systému Signys. Ambulantní prodej – neboli přímý prodej z rozvozových aut – je možné provádět jak na zjednodušené daňové doklady, tak na dodací listy s možností přímé fakturace. U prodejů pro stálé zákazníky (tzv. adresný prodej) jsou k dispozici veškeré informace o zákazníkovi (historie prodejů, dlužné doklady atd.) a brány v úvahu jeho cenové podmínky, nastavené v centrále společnosti. Při prodeji lze také zaznamenávat poznámky k zákazníkům.

Distribuční systém

Při závozu zákazníků na základě objednávek dochází k vystavování výdejních dokladů na místě u zákazníka. Jako podklad pro výdej slouží objednávky zákazníka z centrály. Prodejce má k dispozici data o partnerovi, jeho objednávkách, pohledávkách, stavu skladu, cenách zboží, slevách atd. Při pořizování dokladů jsou dodržovány všechny funkce systému Signys. Doklady tedy vznikají datově stejně, jako by vznikaly přímo v systému Signys. Takto vytvořené doklady je možné v terénu i tisknout. Distribuční systém lze přímo spojit s mobilním objednávkovým systémem. V případě, že pracovník společnosti nejen přijímá objednávky, ale i prodává zboží, pracuje pak pouze s jednou aplikací.

Objednávkový systém on-line

Při použití on-line objednávkového systému Signys pořizuje obchodní zástupce zákaznické objednávky přes internetový prohlížeč. Po přihlášení do privátního objednávkového systému společnosti obchodní zástupce pořídí danému zákazníkovi objednávku, která je ihned zaznamenána do centrální databáze. Obsluha v centrále společnosti má tak k dispozici ihned aktuální data z terénu, stejně jako obchodní zástupce má okamžitě k dispozici aktuální data z centrály (změny v cenách zboží, platební morálce zákazníka atd). On-line objednávkový systém je založen na používání zařízení typu notebook, netbook, tablet, smart phone atd.

Objednávkový systém off-line

Pro obchodní zástupce, u kterých nelze spoléhat na stálé připojení k internetu, je možné využívat off-line objednávkový systém. Tento systém je založen na dávkovém přenosu dat mezi obchodním zástupcem a centrálou. Obchodní zástupce má k dispozici data o partnerovi, jeho objednávkách, pohledávkách, stavu skladu, cenách zboží, slevách atd. Při pořizování objednávek jsou dodržovány všechny funkce systému Signys. Doklady tedy vznikají datově stejně, jako by vznikaly přímo v systému Signys. Takto vytvořené doklady je možné v terénu i tisknout. Vystavené doklady jsou při spojení s centrálou přenášeny do systému Signys. Objednávky jsou pořizovány pomocí aplikace v zařízeních se systémem Android.

Návštěvy u zákazníků

Obchodní zástupce má k dispozici aktuální údaje o partnerovi – obraty, nezaplacené pohledávky, historie prodejů, objednávky, zprávy z terénu atd., které potřebuje ke své návštěvě. Zároveň může zpětně do systému Signys zadávat poznámky k návštěvě.

Mám zájem o více informací!

Mobilní řešení

  • off-line nebo on-line varianta
  • ambulantní prodej
  • provázání s obchodní a finanční částí IS Signys
  • vykrývání objednávek
  • obraty zákazníků
  • poznámky k návštěvám
  • stavy skladů
  • dlužné doklady
  • slevy, akční ceny
  • používaná zařízení - notebook, tablet, telefon
Tel.: 493 544 490