Moduly

Pohledávky

Systém Signys® umožňuje evidenci všech potřebných finančních dokladů pro obchod a služby, a to jak v položkových, tak textových variantách. Jsou to: faktury vydané, dobropisy vydané, zálohové faktury.

U zahraničních dokladů lze volit typ dopočtu prodejních cen na dokladu - dopočet tuzemských prodejních cen z prodeje v cizí měně či naopak – dopočet cizí měny z korunového prodeje. Stejně tak je možné pořídit tuzemskou pohledávku a vyčíslit ji v cizí měně a v této měně pak potvrzovat úhrady.

Pohledávky mohou být vystavovány na základě prodeje zboží ze skladu, volným zadáním fakturovaných položek či textu, na základě ceníku zboží, dobropisováním vydaného zboží, na základě objednávky přijaté jako zálohový doklad, volně jako zálohový doklad.

Součástí jsou analýzy z hlediska odběratelů, platební morálky, fakturovaného zboží, služeb, a to podle libovolných datumů a dalších kriterií.

Z účetního hlediska obsahuje systém kompletní knihu faktur vydaných včetně možnosti sledování dopadů do přiznání DPH.

Přímo v evidenci pohledávek je možné provádět tzv. analýzu úhrad, jejímž výsledkem je seznam platebních dokladů společnosti se stavem úhrad k libovolnému datu.

Mám zájem o více informací!
Tel.: 493 544 490