Moduly

DPH - ESL - Intrastat

Přiznání k DPH

Systém Signys® nabízí uživatelsky jednoduchý a přitom komplexní nástroj pro sestavení přiznání DPH. Výsledkem je přiznání sestavené „na jedno tlačítko“, připravené k tisku formuláře pro finanční úřad nebo pro elektronické podání.

V systému Signys® lze evidovat veškeré typy dokladů pro přijatá i uskutečněná plnění DPH. Každý doklad je označen typem plnění DPH, takže analýzu DPH je možné provádět i při samostatném vedení finančních dokladů.

Po sestavení přiznání je možné provést uzamčení finančních dokladů, které vstoupily do přiznání k DPH.

Analýza DPH však může být prováděna i operativně bez uzamčení dokladů a záznamu v evidenci přiznání k DPH v libovolném okamžiku a za zvolených podmínek.

Systém Signys® umožňuje samozřejmě i tvorbu dodatečných či opravných daňových přiznání.

Veškerá práce s DPH má v systému přidané kontrolní mechanismy, které uživatele upozorní na chybné či nepřesné zadání povinných náležitostí a pomáhají tak eliminovat případné problémy s přiznáním a s finančním úřadem.

Souhrnné hlášení - ESL

Systém Signys® umožňuje pořizovat hlášení k vykázání zboží a služeb prodaných plátcům v jiných členských státech EU. Hlášení se sestavuje z vystavených platebních dokladů a odděleně od účetnictví a přiznání k DPH.

Sestavené hlášení je možné zpracovat portálem daňové správy nebo zaslat na příslušný finanční úřad pomocí datové schránky.

Intrastat

Systém Signys® obsahuje modul pro sestavení hlášení Intrastatu, přesně v souladu a za podmínek daných legislativou EU a požadavky celního úřadu.

Hlášení je odesíláno elektronickými komunikačními kanály.

Mám zájem o více informací!
Tel.: 493 544 490