Moduly

Analýza úhrad

Na základě evidence finančních dokladů a plateb těchto dokladů (i postupných či hromadných) je možno provádět analýzu úhrad (podklady pro konfirmační dopisy) k libovolnému datu zpětně.

Výsledkem analýzy je seznam faktur (kniha faktur) společnosti se stavem úhrad k libovolně zvolenému dni v analýze úhrad. Analýza slouží m.j. ke sledování platební morálky, je možné ji využít pro orientační výpočet prodlení a jako podklad pro tvorbu opravných položek či dokumentů pro poskytnutí bankovního úvěru.

Hodnoty pásem prodlení a výši prodlení v Kč si uživatel stanovuje podle svých potřeb.

Analýzu úhrad je možno provádět jak za všechny doklady společnosti najednou, tak v omezeném výběru podle podmínek zadaných uživatelem (podle typu dokladů, podle data vystavení či přijetí dokladu, podle odběratele / dodavatele atd).

Mám zájem o více informací!
Tel.: 493 544 490