Podnikový
informační systém
Signys

Informační systém Signys professional

Informační systém Signys Professional je určený ke komplexní evidenci a řízení malých a středních obchodních a výrobních firem. Obsahuje veškeré nástroje pro precizní zpracování firemních agend a poskytuje ucelený přehled o chodu firmy. Přehlednost, rychlý přístup k informacím, vysoká stabilita a bezpečnost patří mezi základní pilíře systému Signys.
Systém Signys je navržen tak, aby kopíroval provoz společnosti včetně běžných situací, které v praxi nastávají a aniž by přitom uživatele zatěžoval nadbytečnými úkony. Uživateli tak přináší ulehčení při práci s obchodní, skladovou, výrobní a ekonomickou agendou a navíc poskytuje důležité informace pro další činnost a manažerská rozhodování. Ovládání systému je standardně myší i plnohodnotně klávesnicí. Signys® je maximálně přizpůsobivý uživateli i po vizuální stránce. Veškeré agendy se ovládají shodně a samozřejmostí je současná práce v několika agendách najednou s možností podle potřeby vyvolávat jednu agendu ze druhé. Samotný provoz systému může probíhat jak na vlastním serveru v provozovně uživatele, tak i v cloudu.

Proč právě Signys?

 • Intuitivní grafické rozhraní
 • přizpůsobení pracovním postupům uživatele
 • modularita systému
 • neomezený počet záznamů
 • výkon systému nezávislý na počtu záznamů
 • plnohodnotný provoz v počítačové síti
 • sdílení dat mezi pobočkami a vzdálenými pracovišti
 • přímá vazba na internet a Microsoft Office
 • exporty do jiných formátů
 • provoz na serveru uživatele nebo v cloudu
 • import kmenových dat podle potřeb uživatele
 • volba platformy pro server - Windows, Linux
 • excelentně propracovaný cenový a slevový systém
 • zabudovaný generátor tiskových sestav
 • detailní nastavování přístupových oprávnění
 • on-line mobilní terminály na skladě
 • mobilní aplikace pro práci v terénu
 • on-line internetový obchod
 • individuální přístup k potřebám uživatele
 • použité technologie jsou zárukou dalšího vývoje
 • krátká doba zavedení systému
 • oborová řešení, zákaznické úpravy
 • profesionální podpora systému
 • systém přesahující hranice své cenové kategorie
Mám zájem o více informací!

V čem je informační systém signys unikátní?

Konfigurace

Systém lze nakonfigurovat podle požadavků uživatele, takže uživatel pracuje pouze s moduly, které pro chod své společnosti potřebuje. IS Signys Professional je velice variabilní a disponuje množstvím doplňků a nadstaveb. Zároveň jsou prováděny úpravy podle požadavků zákazníka. Systém disponuje mj. rozsáhlým slevovým systémem, rezervacemi zboží, mobilními čtečkami pro práci na skladě, uživatelskými analýzami a exporty, rozsáhlými finančními, obchodními a manažerskými analýzami, OLAP analýzami. V IS Signys Professional je možné vést neomezený počet agend, poboček a uživatelů, umožňuje řešit problematiku výměny dat mezi centrálou a pobočkami, možnost on-line vzdálené práce pomocí internetu atd.

Aktualizace

Aktualizace systému Signys Professional (legislativní, funkční) jsou první 3 měsíce po nasazení systému součástí ceny. V dalších obdobích si může uživatel zajistit automatické aktualizace vždy po uvolnění sepsáním Smlouvy o aktualizacích. Zároveň jsou zasílány informace ohledně nových verzí IS Signys® a na webových stránkách dodavatele má každý uživatel k dispozici vlastní oblast pro nové verze a potřebná data, předávaná mezi uživatelem a dodavatelem (např. tiskové sestavy atd.). V souvislosti s uvolněním nové verze je uživatelům nabízena možnost proškolení pracovníků na novinky systému, event. pomoc při zavádění nových funkcí, modulů atd.

Zákaznická podpora

Uživatelům informačního systému Signys® je poskytována technická podpora IS Signys® jak telefonická, tak e-mailová. Při zprovozněné dálkové administraci je možno některé úkony a podporu provádět přímo na datech uživatele bez nutnosti výjezdu. Samozřejmě je možno dojednat s dodavatelem vždy v případě potřeby uživatele osobní konzultace. Tyto osobní konzultace mohou být prováděny jak v místě dodavatele, tak uživatele. Jedná se zpravidla o školení, konfiguraci systému, analýzu dat, sestavení pracovních činností atd.

Bezpečnost systému

Robustní přístupová oprávnění k jednotlivým modulům, evidencím, položkám a funkcím. Implementace uživatelských rolí, tzn. množiny oprávnění pro vybrané okruhy činností - skladník, účetní, obchod atd. Systém kontroluje logiku a správnost vložených údajů, uživatel nemá fyzicky přístup k centrální databázi, vysoká stabilita vhodná pro systému typu 7 x 24, data uložena na SQL serveru. integrita a provázanost vložených údajů je zajištěna přímo na úrovni databázového serveru.

Hledáte řešení pro vaše odvětví?

Prozkoumat oborová řešení

Co je v Signys nového?

On-line bankovní transakce

Nový modul systému pro on-line napojení na bankovní instituce. Tento nový modul umožňuje automatické stahování bankovních transakcí do systému a propojení s finančními doklady

On-line čtečky Signys Logistics

On-line aplikace Signys Logistics je přímo napojená na IS Signys. Veškeré operace jsou prováděny v reálném čase. Aplikace určená pro mobilní čtečky čárového kódu – on-line čtečky. Určeno pro řízení skladů, logistiku, rozvozy, podpisy dokladů, zobrazování fotek a dokumentů… Pomocí on-line čtečky je možné provádět kontroly příjmů, výdejů, samotný příjem a výdej, zaskladnění na pozice, převodky, expedici zboží, nakládky, rozvozy, podpisy dokladů a platby kartou. Veškeré údaje, pořízené v aplikaci, jsou přímo zapisovány do systému Signys (např. kontrola příjmu či výdeje je automaticky propsána na každou položku dokladu tak, jak kontrola probíhá…)

Mobilní aplikace Signys Mobile

On-line aplikace Signys Mobile je přímo napojená na IS Signys. Veškeré operace jsou prováděny v reálném čase. Aplikace je určena pro manažery, obchodní zástupce společnosti, servisní techniky... Uživatel má k dispozici aktuální údaje o partnerovi, jeho platební morálce, fakturách, objednávkách, obchodních aktivitách (CRM), dokumentech partner, zařízeních, opravách, metrologii... Aplikace dále umožňuje pořizování fotografií a přiřazování k dokumentům v systému, odesílání dokladů na e-mail partnera, vstup do analytického nástroje Signys BI, propojení s Google mapy... . Dále jsou k dispozici produkty, ceny, skladové zásoby, obrázky, dokumenty, statistiky aj.

Nové hlavní menu

Zavedeno nové hlavní menu IS Signys s aktivní plochou s možností přizpůsobení

Nová varianta IS Signys - Signys 64bit

Jedná se o technologicky novou verzi, která uživatelům přináší výhody při práci s velkými seznamy a analýzami. Stávající verze systému Signys – 32 bit má omezení co do počtu načítaných záznamů. Se 64-bitovou verzí systému Signys je množství načítaných záznamů takřka neomezené.

Tato verze radikálně odstraňuje problémy s „Out of memory“ (v závislosti na dostupné operační paměti). Uživatel může zpracovávat velké množství dat (načítání seznamů, rozsáhlé analýzy), aniž by byly prováděny výstupy po dílčích částech nebo aplikaci došla paměť a Signys se zhroutil. Jediné omezení počtu dat je operační paměť počítače uživatele.

Další výhoda této verze je v případě rozšiřování seznamů dokladů. Při přidávání údajů do seznamů se v původní verzi vždy zmenšil počet načítaných záznamů úměrně datovému rozšíření. Toto omezení již také ve verzi 64-bit není.

V neposlední řadě – pokud přeci uživatel rozsáhlým dotazem či analýzou vyčerpá veškerou volnou paměť svého počítače, aplikace se nezhroutí. Ukončí se jen daný seznam a systém Signys funguje dále.

Google mapy

Nový modul - do systému Signys jsou zaintegrovány google mapy. Partnera či skupinu partnerů je možné zobrazovat přímo v google mapách včetně obratů partnerů, provádět vykreslení obratů do map za jednotlivé regiony či využívat adresy partnera pro vykreslení trasy, provést naplánování optimální trasy z vybraného seznamu adres, zobrazit dopravní info atd. Vykreslování do mapy může být jak podle adresy, tak podle souřadnic. Modul umožňuje i geokódování seznamu adres včetně zpětného zadání souřadnic k adresám v adresáři firem.

Nadstavba - Signys BI

Signys® BI je nadstavba informačního systému Signys, která umožňuje uživateli vyhodnocovat aktuální data jeho firemního systému a dává okamžitý náhled na stav firmy bez nutnosti práce přímo s informačním systémem Signys. Přístup do Signys BI je možný přes internetový prohlížeč z jakéhokoliv zařízení, připojeného k internetu. Uživatel nahlíží na svá data on-line – veškeré analýzy, reportingy, seznamy, doklady jsou aktuální.

Další novinky
Tel.: 493 544 490