Podnikový
informační systém
Signys

Informační systém Signys professional

Informační systém Signys Professional je určený ke komplexní evidenci a řízení malých a středních obchodních, účetních a výrobních firem. Obsahuje veškeré nástroje pro precizní zpracování účetních a daňových agend a poskytuje ucelený přehled o chodu firmy. Přehlednost, rychlý přístup k informacím, vysoká stabilita a bezpečnost patří mezi základní pilíře systému Signys.
Systém Signys je navržen tak, aby kopíroval provoz společnosti včetně běžných situací, které v praxi nastávají a aniž by přitom uživatele zatěžoval nadbytečnými úkony. Uživateli tak přináší ulehčení při práci s obchodní, výrobní a ekonomickou agendou a navíc poskytuje důležité informace pro další činnost a manažerská rozhodování. Ovládání systému je nejenom standardně myší, ale plnohodnotně i klávesnicí. Signys® je maximálně přizpůsobivý uživateli i po vizuální stránce. Veškeré agendy se tedy ovládají shodně a samozřejmostí je současná práce v několika agendách najednou s možností podle potřeby vyvolávat jednu agendu ze druhé. Samotný provoz systému může probíhat jak na vlastním serveru v provozovně uživatele, tak i v cloudu.

Proč právě Signys?

 • Intuitivní grafické rozhraní
 • přizpůsobení pracovním postupům uživatele
 • modularita systému
 • neomezený počet záznamů
 • výkon systému nezávislý na počtu záznamů
 • plnohodnotný provoz v počítačové síti
 • sdílení dat mezi pobočkami a vzdálenými pracovišti
 • přímá vazba na internet a Microsoft Office
 • exporty do jiných formátů
 • provoz na serveru uživatele nebo v cloudu
 • import kmenových dat podle potřeb uživatele
 • volba platformy pro server - Windows, Linux
 • excelentně propracovaný cenový a slevový systém
 • zabudované generátory tiskových sestav
 • detailní nastavování přístupových oprávnění
 • spolupráce s přenosnými terminály
 • individuální přístup k potřebám uživatele
 • použité technologie jsou zárukou dalšího vývoje
 • krátká doba zavedení systému
 • oborová řešení, zákaznické úpravy
 • profesionální podpora systému
 • systém přesahující hranice své cenové kategorie
Mám zájem o více informací!

V čem je informační systém signys unikátní?

Konfigurace

Systém lze nakonfigurovat podle požadavků uživatele, takže uživatel pracuje pouze s moduly, které pro chod své společnosti potřebuje. IS Signys Professional je velice variabilní a disponuje množstvím doplňků a nadstaveb. Zároveň jsou prováděny úpravy podle požadavků zákazníka. Systém disponuje mj. rozsáhlým slevovým systémem, rezervacemi zboží, uživatelskými analýzami a exporty, rozsáhlými finančními, obchodními a manažerskými analýzami, OLAP analýzami. V IS Signys Professional je možné vést neomezený počet agend, poboček a uživatelů, umožňuje řešit problematiku výměny dat mezi centrálou a pobočkami, možnost on-line vzdálené práce pomocí internetu atd.

Aktualizace

Aktualizace systému Signys Professional (legislativní, funkční) jsou první 3 měsíce po nasazení systému součástí ceny. V dalších obdobích si může uživatel zajistit automatické aktualizace vždy po uvolnění sepsáním Smlouvy o aktualizacích. Zároveň jsou zasílány informace ohledně nových verzí IS Signys® a na webových stránkách dodavatele má každý uživatel k dispozici vlastní oblast pro nové verze a potřebná data, předávaná mezi uživatelem a dodavatelem (např. tiskové sestavy atd.). V souvislosti s uvolněním nové verze je uživatelům nabízena možnost proškolení pracovníků na novinky systému, event. pomoc při zavádění nových funkcí, modulů atd.

Zákaznická podpora

Uživatelům informačního systému Signys® je poskytována technická podpora IS Signys® jak telefonická, tak e-mailová. Při zprovozněné dálkové administraci je možno některé úkony a podporu provádět přímo na datech uživatele bez nutnosti výjezdu. Samozřejmě je možno dojednat s dodavatelem vždy v případě potřeby uživatele osobní konzultace. Tyto osobní konzultace mohou být prováděny jak v místě dodavatele, tak uživatele. Jedná se zpravidla o školení, konfiguraci systému, analýzu dat, sestavení pracovních činností atd.

Bezpečnost systému

Robustní přístupová oprávnění k jednotlivým modulům, evidencím, položkám a funkcím. Implementace uživatelských rolí, tzn. množiny oprávnění pro vybrané okruhy činností - skladník, účetní, obchod atd. Systém kontroluje logiku a správnost vložených údajů, uživatel nemá fyzicky přístup k centrální databázi, vysoká stabilita vhodná pro systému typu 7 x 24, data uložena na SQL serveru. integrita a provázanost vložených údajů je zajištěna přímo na úrovni databázového serveru.

Hledáte řešení pro vaše odvětví?

Prozkoumat oborová řešení

Co je v Signys nového?

Nadstavba - Signys BI

Signys® BI je nadstavba informačního systému Signys, která umožňuje uživateli vyhodnocovat aktuální data jeho firemního systému a dává okamžitý náhled na stav firmy bez nutnosti práce přímo s informačním systémem Signys. Přístup do Signys BI je možný přes internetový prohlížeč z jakéhokoliv zařízení, připojeného k internetu. Uživatel nahlíží na svá data on-line – veškeré analýzy, reportingy, seznamy, doklady jsou aktuální.

Rozšířená možnost tvorby dokumentů

Nový modul umožňuje automatické kopírování souboru na předem dané úložiště. Do Signysu lze vytvářet dokumenty vložením souboru, který není uložen na serveru ve složce Dokumenty, ale např. na vlastní stanici. Signys si je následně automaticky do předem stanoveného úložiště zkopíruje. Možnost nastavení metody pro automatické vytváření podsložek dokumentů, do kterých se soubor kopíruje.

Modul Evidence zařízení

Zaveden nový modul „Evidence zařízení“. Modul je určen pro evidenci a správu zařízení, která jsou pravidelně servisována a je potřeba k nim vést detailní evidenci včetně provázání do servisního modulu.

Skladová dostupnost položek se sadami

Možnost zavedení nadstavby pro dopočítávání disponibilního stavu skladu u položek, které obsahují sady. Pokud při vyskladňování položky jsou používány i sady, je možné na skladové kartě zavést rozšiřující informační údaj o disponibilní kapacitě skladových zásob této položky vzhledem ke skladovým zásobám sad.

Manažerský deník - barevné odlišení záznamů

Možnost barevného odlišení záznamů manažerského deníku podle hodnoty pole "Status"

Rozšíření vyhledávání

Ve vyhledávání je možnost využívat rozšíření o "fulltextové" vyhledávání pro textová pole, aniž by uživatel musel zadávat dvě tečky před textem

Rozvaha, výsledovka - sladění zůstatků

V účetních výkazech došlo k rozšíření funkčnosti o automatickou korekci výkazů pro sladění s hospodářským výsledkem po zaokrouhlení na tisíce

Předplacené žetony v prodejním terminálu

Nově je možné používat funkci předplacených žetonů / čipů / karet. Při prodeji /odběru zboží je kontrolována zůstatková hodnota předplaceného žetonu.

Odesílání kopie e-mailů přes SMTP server

Zprovozněno odesílání e-mailu do skryté kopie při zasílání přes SMTP server.

Další novinky
Tel.: 493 544 490