Novinky

Novinky informačního systému Signys

7.9.2023 - Nový modul - Zásilkovna

Napojení na přepravní službu Zásilkovna. Jak napojení funguje - číslo zásilky je přiděleno přepravní službou v okamžiku vytvoření dokladu. Doplňování údajů o odběrném místě do objednávky provádí e-shop napojený na IS Signys. Údaje se pak z objednávky přenesou až na odeslanou zásilku

27.6.2023 - Nový modul - On-line bankovní transakce

Modul umožňuje on-line napojení na bankovní instituce a automatické stahování bankovních transakcí do systému. Každých 10 minut Signys API automaticky stahuje a zpracovává bankovní transakce ze zvolené banky do modulu Bankovní transakce. Tyto transakce jsou následně automaticky párovány s fakturami v Signysu a zobrazeny na samostatné záložce na finančním dokladu. Uživatel tím má k dispozici na dokladu informace o jeho úhradě, aniž by byly zpracovány bankovní výpisy. V modulu Bankovní transakce je poté možné vyhledávat jakékoliv pohyby na bankovních účtech. Jelikož se jedná o samostatný modul, práce s ním je shodná s ostatními moduly v IS Signys včetně přístupových oprávnění. Evidence bankovních transakcí nijak nenarušuje stávající práci v IS Signys se zpracováním bankovních výpisů a úhradou dokladů.

Podporované banky:

 • Česká spořitelna
 • Raiffeisen Bank
 • Fio banka
 • Komerční banka - ve vývoji

5.6.2023 - Nová verze IS Signys - 8.0 B1869 - vybrané novinky

Obecné
 • Zabudován ChatGPT (umělá inteligence Open AI) s možností vložit text přímo do poznámky (ceník zboží, karta partnera…)
 • Provedena kompletní změna ikon hlavního okna Signysu
 • Nahrazení panelů nástrojů Ribbon menu s možností úpravy menu uživatelem
 • Seznamy dokladů rozšířeny o údaje Kontroloval a Datum kontroly
 • V číselnících zavedena možnost kopírování záznamů
 • Doklady rozšířeny o příznak zdroj pořízení dokladu (Signys, e-shop, SL, SM…)
 • Přidány zámky dokladu pro mobilní aplikace SL a SM
 • Na evidenčních dokladech zavedena evidence skladových míst dokladu
 • Možnost na uživateli v přístupových právech přiřadit dealera
Ceník
 • ceníková karta rozšířena o příznak pro povolení / zakázání obratových slev partnera
 • v analýze akčních cen je možnost měnit příznak akční ceny artiklu
 • možnost vybraným artiklům smazat hromadně záznamy na záložce Dodavatelé dle příznaku
 • zavedeny číselníky na údaje Velikost, Barva
Zalistované artikly
 • na položku skupiny zalistovaných artiklů přidány informativní údaje Popis detailní, Nákupní cena a Limit
 • zavedena konfigurace na plnění příznaku na zalistované položce „Akční cena / Zalistovaná cena“
Sklad
 • na formulář skladové karty přidán údaj Počet ks na paletě
 • rozdílová inventura – rozšíření o možnost selektivní inventury jen pro vybrané skladové karty
Přijaté objednávky
 • na objednávkách s vazbou na sklad přidána pole pro plnění udělení souhlasů
 • lze nastavit obecnou časovou uzávěrku objednávek (vazba na aplikaci Signys Mobile)
 • v nastavení hromadné rezervace je možné změnit řazení položek objednávek pro průběh funkce
Vydané objednávky
 • možnost vyplnit požadované datum na položky při generování objednávek vydaných z analýzy
Příjemky
 • možnost jednorázového vypnutí při příjmu kontroly atributů přijímaného množství (expirace, šarže, kód…)
 • pro tvorbu vratky jako navazujícího dokladu lze nastavit výchozí skladové místo
 • v okně přijmu zavedena podpora QR kódů pro identifikace zboží a jeho množství
Výdejky
 • rozšíření dodacího listu vydaného o příznak „souhrnná a manuální“ nebo „manuální“ fakturace
 • funkce pro automatické přiřazení výdeje do manažerů rozvozů
 • pro vracení položky na výdejce lze nastavit výchozí skladové místo
 • na typu výdeje přidána možnost „Převzít účetní případ z objednávky přijaté“
 • v okně výdeje zavedena podpora QR kódu pro identifikaci zboží a jeho množství
 • v okně ukončení výdejky je nově informativní pole „Rabat“
Prodejní terminál
 • zavedena podpora QR kódů pro identifikaci zboží a jeho množství
Pohledávky
 • provedena optimalizace funkce analýzy úhrad, zrychlení výpočtu
 • pohledávky lze nově filtrovat podle platebních transakcí
Závazky
 • lze nastavit automatický přenos účetního data do pole datum daně
 • na seznam položek faktury přijaté přidán sloupec Středisko
 • provedena optimalizace funkce analýzy úhrad, zrychlení výpočtu
Účetnictví
 • účetní analýza za libovolné datumové rozmezí
 • v rozvaze a výsledovce je možné zobrazit na řádku účetní položky, ze kterých se řádek sestavil
DPH
 • výpočet přiznání k DPH byl rozšířen o údaje Korekce odpočtů daně
 • změna vzhledu formuláře Přiznání k DPH
 • zavedeny nové typy plnění DPH – pořízení majetku, korekce odpočtů daně
 • nově lze zahrnout do součtů i doklady patřící na řádek 24
 • možnost z přehledu přiznání otevírat seznam dokladů, ze kterých byl příslušný řádek sestaven
Internetový obchod
 • seznam on-line tipů rozšířen o sloupce Platnost Od a Platnost Do
Dokumenty
 • zavedena podpora souborů PNG v náhledech prioritních dokumentů
Tisky
 • k dokladu přidány informace o provedených platebních transakcích

5.6.2023 - Nové moduly IS Signys

 • Vzorky - výdej
 • HTML editor
 • Automatizované vazbení internetových objednávek ver.3
 • Evidence alergenů

5.6.2023 - Nové režimy Signys Logistics

 • Výdej zboží volný / z objednávky s možnou fakturací
 • Automatická komunikace se SmartEmailingem
 • SSCC kódy

5.6.2023 - Nové režimy Signys Mobile

 • Nabídky a jejich tvorba
 • Přijaté objednávky a jejich tvorba
 • Smlouvy partnera a jejich tvorba

On-line čtečky Signys Logistics

On-line aplikace Signys Logistics je přímo napojená na IS Signys. Veškeré operace jsou prováděny v reálném čase. Aplikace určená pro mobilní čtečky čárového kódu – on-line čtečky. Určeno pro řízení skladů, logistiku, rozvozy, podpisy dokladů, zobrazování fotek a dokumentů… Pomocí on-line čtečky je možné provádět kontroly příjmů, výdejů, samotný příjem a výdej, zaskladnění na pozice, převodky, expedici zboží, nakládky, rozvozy, podpisy dokladů a platby kartou. Veškeré údaje, pořízené v aplikaci, jsou přímo zapisovány do systému Signys (např. kontrola příjmu či výdeje je automaticky propsána na každou položku dokladu tak, jak kontrola probíhá…)

Mobilní aplikace Signys Mobile

On-line aplikace Signys Mobile je přímo napojená na IS Signys. Veškeré operace jsou prováděny v reálném čase. Aplikace je určena pro manažery, obchodní zástupce společnosti, servisní techniky... Uživatel má k dispozici aktuální údaje o partnerovi, jeho platební morálce, fakturách, objednávkách, obchodních aktivitách (CRM), dokumentech partner, zařízeních, opravách, metrologii... Aplikace dále umožňuje pořizování fotografií a přiřazování k dokumentům v systému, odesílání dokladů na e-mail partnera, vstup do analytického nástroje Signys BI, propojení s Google mapy... . Dále jsou k dispozici produkty, ceny, skladové zásoby, obrázky, dokumenty, statistiky aj.
Tel.: 493 544 490