Novinky

Novinky informačního systému Signys

1.3.2024 - Nová verze IS Signys - 10.0 B1935 - vybrané novinky

Obecné
 • Technologický upgrade IS Signys na verzi 10.0
 • SMTP - Podpora Office 365 – protokol OAuth 2.0
 • Signys a Microsoft Power BI - možnost propojení databáze Signys s Power BI, včetně tvorby faktových tabulek a reportů dle požadavků
 • Grafické šablony e-mailů - Signys nově umožňuje odesílání informačních e-mailů přes smtp server se vzhledem dle Vašich požadavků
 • Přidána možnost definování podbarvení polí, které jsou účetně či daňově uzamčené
 • Lokalizace Signys, Signys Mobile, Signys Logistics do různých jazyků
Adresář
 • Definice na partnerovi pro používání zalistovaných položek – hlavní nebo skupiny
 • ARES – aktualizováno napojení na obchodní rejstřík apod.
Ceník
 • Provedena optimalizace formuláře ceníkové karty
 • Nově se ve skupinových nastaveních parametrů artiklů vyhodnocuje jak zadaný parametr, tak jeho hodnota
 • Parametry artiklu rozšířeny o další údaje pro využití na e-shopu
Sklad
 • Import inventurních stavů z CSV – podpora importu na šarže / expirace / skladová místa
Hromadný výdej
 • Možnost slučování objednávek i podle dopravy
 • Možnost tvorby faktur i partnerům s nastavenou souhrnnou fakturací
Přijaté objednávky
 • Možnost plnění údajů Datum požadováno a Datum rozvozu dle rozvozových parametrů partnera
Vydané objednávky
 • Výběrová kriteria návrhu objednávky rozšířena o možnost filtrovat karty dle příznaku Dostupnost
Výdejky
 • Přidáno oprávnění na záporný výdej výdejky
 • Možnost povolení záporného výdeje položky přes autorizaci s povolenými přístupovými právy
Prodejní terminál
 • Přidáno oprávnění na záporný výdej prodejky / výdejky
 • Možnost povolení záporného výdeje položky přes autorizaci s povolenými přístupovými právy
 • Rozpracovanou prodejku je možné přepnout na dodací list vydaný
 • Ukládání údajů Placeno / Vráceno na doklad prodejky
 • Dotykový informační panel – rozšíření možností nastavení tlačítek o Artikl, Skladové pohyby a Atributy výdejky
Pohledávky
 • Možnost vypnout na tuzemském dokladu zobrazení cizí měny, kurzu a částek v cizí měně
Závazky
 • Zpřístupnění vybraných polí na základě typu plnění dokladu
 • Možnost vypnout na tuzemském dokladu zobrazení cizí měny, kurzu a částek v cizí měně
Banka
 • Rozšíření možností dohledávání dokladů k položce bankovního výpisu
 • Možnost použití průvodce při ručním zadávání položky bankovního výpisu
Pokladna
 • Zavedena výčetka platidel
Účetnictví
 • Párování saldokonta – možnost zadat přesnost pro spárování
 • Předvaha – nové součtové panely
 • Dávkové zaúčtování – úprava průvodce - zjednodušení, vzhled, klávesová zkratka
 • Všechny účetní doklady – optimalizace modulu
 • Všechny účetní doklady – rozšířený dialog pro vyhledávání, zapracováno rychlé vyhledávání
 • Všechny účetní doklady – nový součtový panel
 • Všechny účetní doklady - možnost spouštět dávkové zaúčtování přímo v modulu
 • Všechny účetní doklady – nové sloupce Příznak typu plnění, Vazby, AU
Ostatní účetní doklady
 • Možnost vypnout na dokladu zobrazení cizí měny, kurzu a částek v cizí měně
Odeslané zásilky
 • Přidán Limit pro pojištění pro generování částky pro pojištění zásilky přepravce DPD
Přijaté zásilky
 • Z přijaté zásilky lze jako navazující doklad vytvořit dodací list přijatý
Internetový obchod
 • Typ slevového kuponu rozšířen o hodnotu „Vázaný na partnera“

1.3.2024 - Nové funkce Signys API

 • Automatické pobočkové objednávání
 • Automatizované uživatelské exporty dat (csv, xml…)
 • Automatická aktualizace zalistovaných artiklů
 • Automatická aktualizace ceníku

1.3.2024 - Nový modul - Dodávky

Evidence dodávek zboží z položek objednávek, které budou dodány společně (např. kontejnery). Plán dodávek je zobrazen v kalendáři v IS Signys

19.10.2023 - Nová funkce Signys API - Automatické odesílání faktur

Nová rozšiřující funkce umožňuje automatické odesílání faktur bez zásahu uživatele, v čas určený uživatelem. Rozesílka probíhá strukturovaným html e-mailem, který je přizpůsobitelný uživateli.

12.10.2023 - Nová funkce Signys API - Generování dokladů

IS Signys lze nyní rozšířit o funkci automatického generování periodických dokladů v modulech Pohledávky, Závazky a Manažerský deník. Doklady se generují ze vzorového záznamu, kde lze zvolit periodu opakování, období od - do a funkce umí pracovat i se zadáním konkrétního počtu záznamů. Generování podporuje dynamické doplňování základních informací. Vhodné např. pro doklady pro leasing, splátkové kalendáře, pravidelně se opakující záznamy v manažerském deníku.

7.9.2023 - Nový modul - Zásilkovna

Napojení na přepravní službu Zásilkovna. Jak napojení funguje - číslo zásilky je přiděleno přepravní službou v okamžiku vytvoření dokladu. Doplňování údajů o odběrném místě do objednávky provádí e-shop napojený na IS Signys. Údaje se pak z objednávky přenesou až na odeslanou zásilku

27.6.2023 - Nový modul - On-line bankovní transakce

Modul umožňuje on-line napojení na bankovní instituce a automatické stahování bankovních transakcí do systému. Každých 10 minut Signys API automaticky stahuje a zpracovává bankovní transakce ze zvolené banky do modulu Bankovní transakce. Tyto transakce jsou následně automaticky párovány s fakturami v Signysu a zobrazeny na samostatné záložce na finančním dokladu. Uživatel tím má k dispozici na dokladu informace o jeho úhradě, aniž by byly zpracovány bankovní výpisy. V modulu Bankovní transakce je poté možné vyhledávat jakékoliv pohyby na bankovních účtech. Jelikož se jedná o samostatný modul, práce s ním je shodná s ostatními moduly v IS Signys včetně přístupových oprávnění. Evidence bankovních transakcí nijak nenarušuje stávající práci v IS Signys se zpracováním bankovních výpisů a úhradou dokladů.

Podporované banky:

 • Česká spořitelna
 • Raiffeisen Bank
 • Fio banka
 • Komerční banka - ve vývoji

5.6.2023 - Nové moduly IS Signys

 • Vzorky - výdej
 • HTML editor
 • Automatizované vazbení internetových objednávek ver.3
 • Evidence alergenů

5.6.2023 - Nové režimy Signys Logistics

 • Výdej zboží volný / z objednávky s možnou fakturací
 • Automatická komunikace se SmartEmailingem
 • SSCC kódy

5.6.2023 - Nové režimy Signys Mobile

 • Nabídky a jejich tvorba
 • Přijaté objednávky a jejich tvorba
 • Smlouvy partnera a jejich tvorba

On-line čtečky Signys Logistics

On-line aplikace Signys Logistics je přímo napojená na IS Signys. Veškeré operace jsou prováděny v reálném čase. Aplikace určená pro mobilní čtečky čárového kódu – on-line čtečky. Určeno pro řízení skladů, logistiku, rozvozy, podpisy dokladů, zobrazování fotek a dokumentů… Pomocí on-line čtečky je možné provádět kontroly příjmů, výdejů, samotný příjem a výdej, zaskladnění na pozice, převodky, expedici zboží, nakládky, rozvozy, podpisy dokladů a platby kartou. Veškeré údaje, pořízené v aplikaci, jsou přímo zapisovány do systému Signys (např. kontrola příjmu či výdeje je automaticky propsána na každou položku dokladu tak, jak kontrola probíhá…)

Mobilní aplikace Signys Mobile

On-line aplikace Signys Mobile je přímo napojená na IS Signys. Veškeré operace jsou prováděny v reálném čase. Aplikace je určena pro manažery, obchodní zástupce společnosti, servisní techniky... Uživatel má k dispozici aktuální údaje o partnerovi, jeho platební morálce, fakturách, objednávkách, obchodních aktivitách (CRM), dokumentech partner, zařízeních, opravách, metrologii... Aplikace dále umožňuje pořizování fotografií a přiřazování k dokumentům v systému, odesílání dokladů na e-mail partnera, vstup do analytického nástroje Signys BI, propojení s Google mapy... . Dále jsou k dispozici produkty, ceny, skladové zásoby, obrázky, dokumenty, statistiky aj.
Tel.: 493 544 490