Novinky

Novinky informačního systému Signys

Signys BI

Signys® BI (Business Intelligence) je nadstavba informačního systému Signys, která umožňuje uživateli vyhodnocovat aktuální data jeho firemního systému a dává okamžitý náhled na stav firmy bez nutnosti práce přímo s informačním systémem Signys. Přístup do Signys BI je možný přes internetový prohlížeč z jakéhokoliv zařízení, připojeného k internetu. Uživatel nahlíží na svá data on-line – veškeré analýzy, reportingy, seznamy, doklady jsou aktuální.

Rozšířená možnost tvorby dokumentů

Nový modul umožňuje automatické kopírování souboru na předem dané úložiště. Do Signysu lze vytvářet vazby na dokumenty vložením souboru, který není uložen na serveru ve složce Dokumenty, ale např. na vlastní stanici. Signys si soubor následně automaticky do předem stanoveného úložiště zkopíruje. Možnost nastavení metody pro automatické vytváření podsložek dokumentů, do kterých se soubor kopíruje.

Modul Evidence zařízení

Zaveden nový modul „Evidence zařízení“. Modul je určen pro evidenci a správu zařízení, která jsou pravidelně servisována a je potřeba k nim vést detailní evidenci včetně provázání do servisního modulu.

Skladová dostupnost položek se sadami

Možnost zavedení nadstavby pro dopočítávání disponibilního stavu skladu u položek, které obsahují sady. Pokud při vyskladňování položky jsou používány i sady, je možné na skladové kartě zavést rozšiřující informační údaj o disponibilní kapacitě skladových zásob této položky vzhledem ke skladovým zásobám sad

Verze 6.0 Build 1457 - vybrané novinky

  • rychlé hledání v katalozích
  • rozšíření vyhledávání o fulltext
  • zrychlené vracení zboží v terminálu na základě prodejky
  • odložení prodejky
  • barevné odlišení dokladů v seznamech
  • selektivní vracení zboží při tvorbě vratek
  • vylepšená práce s účetními výkazy
  • odesílání kopií e-mailů přes SMTP server
Tel.: 493 544 490