Novinky

Novinky informačního systému Signys

7.6.2022 - Nová verze IS Signys - 8.0 B1801 - vybrané novinky

 • Obecné
  • Náhled na prioritní dokument v detailním dialogovém okně při práci s položkou a na položkách dokladů
  • Filtrování dokladů dle řad a subřad
  • Kontrola a možnost nastavení spuštění více instancí IS Signys
  • Nová verze návrháře tiskových sestav FastReport
 • Uživatelé
  • Na uživateli lze nově nastavit období pro platnost přístupu (expirace hesla)
  • Povinné zadávání hesla
  • Možnost dočasného zobrazení hesla při přihlašování
  • Zaveden rozšířený seznam uživatelů (možnost např. filtrování)
  • Rozšíření maximální délky identifikačního kódu uživatele – 50 znaků
  • Zaveden seznam aktivních připojení Signys Mobile a Signys Logistics
 • Adresář - Přidána náhledová okna na specifické hladiny partnera a parametry rozvozu partnera
 • Akční ceny - v seznamu lze nově měnit příznak akční ceny
 • Ceník
  • Obaly ceníkových karet rozšířeny o logistické údaje rozměry a hmotnost
  • Zavedeny nové přepravní parametry artiklu (křehké, nadrozměrné…)
  • Zavedeno skupinové nastavení pevných cen rozšířených hladin
 • Hromadný výdej - Vložení poplatku dle formy úhrady již do výdejky
 • Sklad
  • Na skladových místech zavedeno používání skladové řady = čísla skladu
  • Skupinové součty skladových pohybů – rozšíření o údaj „Dealer 2“
  • Skladová místa – skupinové nastavení – rozšíření o údaj „Storno“
  • Skladová místa – filtrování – rozšíření o pole „Status“
 • Přijaté objednávky
  • Přenos příznaku informační položky na položky dokladu
  • Náhledové okno v seznamu objednávek na všechny objednané nedodané položky partnera
  • Na položce zobrazen údaj „Rabat v %"
  • Zobrazení přepravního parametru na položce formou ikonky
  • Seznam rozšířen o údaj „Datum kontroly“
 • Příjemky
  • Vyhledávání dle stavu pickování položek skladových dokladů
  • Záporný příjem - aktualizace nákupní ceny při naskladnění
  • Nový status příjemky – „Příjem na sklad OK“, „Příjem na sklad chyba“
  • Možnost tvorby Dobropisu přijatého z dokladu Náklady
  • Seznam příjemek rozšířen o údaj „Počet položek dokladu“
 • Výdejky
  • Přenos příznaku informační položky na položky dokladu
  • Vyhledávání dle stavu pickování položek skladových dokladů
  • Záporný výdej – možnost zadání doplňkových údajů skladové karty (šarže, expirace…)
  • Zavedena funkce vrácení všech položek výdejky s možností obnovení objednávky přijaté
  • Seznam výdejek – zavedena funkce hromadného přepočtu prodejní ceny dle nově zadaného kurzu
  • Zavedena možnost automatické tvorby faktury vydané při dohledání dodacího listu vydaného
  • Seznam nedodaných položek na dokladu – přidána informace o skladové řadě položek
  • Seznam výdejek rozšířen o údaj „Počet položek dokladu“
 • Pohledávky
  • Rozšíření dávkového nastavení pohledávek o parametry pro Intrastat
  • Optimalizace vyhodnocení data splatnosti při tvorbě z dodacího listu vydaného
  • Seznam nedodaných položek na dokladu – přidána informace o skladové řadě položek
  • Seznam pohledávek rozšířen o údaj „Počet položek dokladu“
 • Banka
  • rozšíření dohledávání pohledávek podle dalších 3 údajů
  • seznam bankovních výpisů – doklad počátečního stavu se zobrazuje odlišnou ikonou
 • Pokladna - doklad, který má příznak počátečního stavu, se zobrazuje odlišnou ikonou
 • Závazky
  • Možnost kontroly délky variabilního symbolu
  • Položky rozšířeny o údaje „Kód zboží“ a „Kód země původu“
 • Ostatní účetní doklady
  • Zjednodušení nastavení počátečních stavů nesaldokontních účtů
  • Doklad, který má příznak počátečního stavu, zobrazen odlišnou ikonou
 • Výroba
  • Barevné odlišení výrobního příkazu v plánu
  • Na výrobní příkaz přidán příznak pevného termínu
 • EDI - hromadný export výdejek – možnost exportování dokladů co dodací list, to soubor
 • Internetový obchod
  • Přidána textová poznámka na položku internetové objednávky
  • Možnost tvorby nabídky z internetové objednávky v.1

7.6.2022 - Nové moduly IS Signys

 • Parametry partnera a kontaktu
 • Hromadná automatická tvorba příjemek na základě objednávek vydaných

7.6.2022 - Nové režimy Signys Logistics

 • Odeslané zásilky
 • Rozdílová inventura
 • Expedice - rozšíření modulu Výdej - Pickování
 • Pořizování fotografií - dokumenty

On-line čtečky Signys Logistics

On-line aplikace Signys Logistics je přímo napojená na IS Signys. Veškeré operace jsou prováděny v reálném čase. Aplikace určená pro mobilní čtečky čárového kódu – on-line čtečky. Určeno pro řízení skladů, logistiku, rozvozy, podpisy dokladů, zobrazování fotek a dokumentů… Pomocí on-line čtečky je možné provádět kontroly příjmů, výdejů, samotný příjem a výdej, zaskladnění na pozice, převodky, expedici zboží, nakládky, rozvozy a podpisy dokladů. Veškeré údaje, pořízené v aplikaci, jsou přímo zapisovány do systému Signys (např. kontrola příjmu či výdeje je automaticky propsána na každou položku dokladu tak, jak kontrola probíhá…)

Mobilní aplikace Signys Mobile

On-line aplikace Signys Mobile je přímo napojená na IS Signys. Veškeré operace jsou prováděny v reálném čase. Aplikace je určena pro manažery a obchodní zástupce společnosti. Uživatel má k dispozici aktuální údaje o partnerovi, jeho platební morálce, fakturách, objednávkách, obchodních aktivitách (CRM), vstup do analytického nástroje Signys BI, Google mapy, dokumenty partnera ... . Dále jsou k dispozici produkty, ceny, skladové zásoby, obrázky, dokumenty, statistiky aj.
Tel.: 493 544 490