Novinky

Novinky informačního systému Signys

7.4.2020 - Nová verze IS Signys - 7.0 B1621 - vybrané novinky

 • Zrychlení otevírání formulářů až o 30%
 • Zrychlení otevírání vyhledávacího okna (F5) – zavedeno „Zjednodušené hledání“ v adresáři, ceníku, na skladě. Konfigurovatelná funkcionalita. Výběrové okno obsahuje pouze základní výběrové podmínky v modulu. Původní vyhledávací okno je poté na kombinaci Alt+F5
 • Rychlé hledání ve skladových kartách a ceníku rozšíření o možnost hledat dle poznámek
 • Rychlé hledání v „přehazovačkách“ – možnost hledat podle podmínky „kdekoliv v textu“
 • Nová náhledová okna
  • Výdej zboží – stavy na skladových kartách, měsíční obraty a dodavatelé artiklu
  • Prodejní terminál – stavy na skladových kartách, dodavatelé artiklu
  • Objednávky přijaté - příjem položek – stavy skladů
  • Adresář – pobočky partnera
  • Analýza Položky nekryté skladem – stavy na skladových kartách, měsíční obraty, dodavatelé artiklu
  • Internetové objednávky – stavy na skladových kartách
  • Seznam skladových karet – podsklady skladové karty
  • Závazky – položky dokladu
 • Ceník - Dodavatel artiklu na ceníkové kartě rozšířen o obchodní údaje Cena urgent, doba dodání, web dodavatele, referent (z karty dodavatele)
 • Adresář - volitelný číselník na poli Referent, rychlé hledání i podle poznámky, rozšíření o údaje, související s rozvozem partnera (provázání na nový modul Rozvozy)
 • Objednávky přijaté - Převod objednávky přijaté na jinou evidenční řadu nebo pobočku (převod zákaznického požadavku k vykrytí na jinou pobočku, prodejnu…), Možnost vytvoření objednávky přijaté s vazbou na sklad jako navazujícího dokladu z nabídky (Ctrl+E)
 • Objednávka vydaná - možnost kontroly duplicity zadávané položky na dokladu
 • Prodejní terminál - možnost automatického vykázání prodeje nad 10.000 do samostatného pokladního dokladu, Rozšíření o analýzu Pohyb pro partnera, Možnost tisku prodejky na dvě nezávislé tiskárny najednou
 • Sklad - Zavedení rychlého převodu zboží mezi sklady přímo z karty zboží (z karty, ze seznamu skladových karet, z karty v náhledovém okně stavů skladů), Vytvořeno samostatné menu pro Kusovníky a Inventury
 • EET - Nový způsob šifrování přenosu dat, Možnost automatického odesílání pokladního dokladu
 • Hromadná rezervace – možnost nastavení hromadné rozesílky jen kompletně zarezervovaným objednávkám
 • Nabídky – možnost automatického vyplnění údaje „Datum platnosti“
 • Příjemky – možnost nastavení volby nákupní ceny rozšířeno o ceny dodavatele z artiklu
 • Výdejky – rozšíření o údaje, související s rozvozem partnera (provázání na nový modul Rozvozy)
 • Číselník dealerů rozšířen o elektronické adresy
 • Úprava exportu pro Českou poštu – přidáno místo doručení
 • Zavedeno sledování zásilky pro Gebrüder Weiss
 • Platební příkazy – možnost kontroly délky variabilního symbolu – max. délka 10 znaků

7.4.2020 - Nová verze IS Signys - 7.0 B1621 - nové moduly

 • Skupiny zalistovaných artiklů - na partnera je možné navázat více skupin zalistovaných artiklů (ceníků)
 • Jazyková lokalizace - možnost překladu IS Signys do libovolného jazyka
 • Automatizované zásobování poboček - modul pro automatické tvorby objednávek vydaných z poboček na centrálu a tvorbu objednávek přijatých na centrále
 • Hromadné zpracování internetových objednávek - automatizovaný převod internetových objednávek do ostrých objednávek přijatých
 • Tranzitní objednávky - automatizovaný proces na možnost dodání zboží přímo koncovému zákazníkovi za koncové ceny za obchodního partnera. Obchodnímu partnerovi jsou vystaveny doklady z jeho sjednané ceny.
 • Rozvozy partnera - modul pro podporu rozvozů s možností provázání s logistickým systémem

7.4.2020 - Administrace e-obchodu v IS Signys - novinky ve verzi 7.0 B1621

 • Možnost nastavení, aby se z položky internetové objednávky přenášely na položku objednávky slevy
 • Přesměrování internetové objednávky na jiný sklad
 • Internetové objednávky - přidáno náhledové okno na položky dokladů a stavy skladových karet u aktivní položky objednávky
 • Slevové kupony – přidán údaj Sleva

21.1.2020 - Nové rozhraní pro EET

Zavedeno nové rozhraní pro EET. Jedná se o přípravu na novou podporu verze protokolu TLS 1.3. Nová verze systému Signys podporuje protokol TLS 1.2 a TLS 1.3. V nejbližší době bude možné používat pouze protokol TLS 1.3 – termín bude oznámen finanční správou (pokus o první spuštění byl 9.1.2020).
Z pohledu IS Signys je vhodné provést přípravu na tuto technickou změnu aktualizací systému na verzi s novým rozhraním EET.

Nová varianta IS Signys - Signys 64bit

Jedná se o technologicky novou verzi, která uživatelům přináší výhody při práci s velkými seznamy a analýzami. Stávající verze systému Signys – 32 bit má omezení co do počtu načítaných záznamů. Se 64-bitovou verzí systému Signys je množství načítaných záznamů takřka neomezené.
Tato verze radikálně odstraňuje problémy s „Out of memory“ (v závislosti na dostupné operační paměti). Uživatel může zpracovávat velké množství dat (načítání seznamů, rozsáhlé analýzy), aniž by byly prováděny výstupy po dílčích částech nebo aplikaci došla paměť a Signys se zhroutil. Jediné omezení počtu dat je operační paměť počítače uživatele.
Další výhoda této verze je v případě rozšiřování seznamů dokladů. Při přidávání údajů do seznamů se v původní verzi vždy zmenšil počet načítaných záznamů úměrně datovému rozšíření. Toto omezení již také ve verzi 64-bit není.
V neposlední řadě – pokud přeci uživatel rozsáhlým dotazem či analýzou vyčerpá veškerou volnou paměť svého počítače, aplikace se nezhroutí. Ukončí se jen daný seznam a systém Signys funguje dále.
Tel.: 493 544 490