Personální
informační systém
Signys

Usnadněte si personální agendu

Zpracování měsíčních, úkolových či hodinových mezd včetně dohod o pracovních činnostech či o provedení práce. Součástí jsou i potřebné výstupy včetně elektronických podání.

Průběžné zpracování

Během měsíce je možné provádět průběžné plnění a zpracovávání mezd bez omezování dalších období.

Historie mezd

Práce s historií mezd či analýzy v jedné agendě, bez nutnosti archivu, a to ve více obdobích či v konkrétním měsíci.

Výstupy, hlášení

Součástí modulu jsou všechny potřebné výstupy, hlášení a statistické výkazy včetně elektronických podání.

Mám zájem o více informací!

Personalistika a mzdy Signys

  • vždy aktuální, v souladu s platnou legislativou
  • práce s historií zpracovaných mezd bez nutnosti archivů
  • rychlé zadávání údajů a zpracování
  • možnost nastavení kontrol při výpočtu mzdy
  • možnost průběžného zadávání a zpracování během měsíce
  • analýzy mzdových pohybů za zaměstnance, období atd.
  • automatické zpracování pojištění odpovědnosti
  • uživatelsky nastavitelné a rozšiřitelné mzdové složky
  • vazba na modul Účetnictví a Banka
  • možnost účtování na střediska, zakázky

Moduly

Personalistika

Podrobná evidence zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání. Možnost evidence údajů nad rámec povinností zaměstnavatele.

více o modulu

Zpracování mezd

Výpočet mezd hromadně, jednotlivě. Konfigurovatelné mzdové složky. Zákonem určené výstupy a hlášení, firemní analýzy.

více o modulu

Historie mezd

Práce s historií mezd stále v jedné agendě, analýzy dat.

více o modulu

Pracovně-právní vztahy

Evidence pracovně-právních vztahů včetně historie. Více pracovně-právních vztahů k jedné osobní kartě.

více o modulu
Tel.: 493 544 490