Výrobní
informační systém
Signys

Roztočte kola výroby

Výrobní informační systém Signys® je určen k evidenci, podpoře řízení, plánování a analýze činností probíhajících během výrobního procesu. Výroba v IS Signys podporuje požadavky norem ISO.
Výrobní informační systém Signys může být používán v rozsahu od malé výroby (průběh výrobku skladem s vazbou na zakázku bez nároků na normy, plánování a ostatní evidence výroby) až po velké výrobní řešení (kompletní řízení výroby - normování, předvýrobní a výrobní kalkulace, návrh materiálových požadavků, hlášení neshodné výroby, odvody výrobních operací atd.).

Typy výroby

Výroba může být vedena jako kusová, zakázková, malosériová, sériová, hromadná apod. Výrobní podnik může být v IS Signys® členěn na pobočky, divize a v rámci divizí na střediska.

Technická příprava výroby

Technická příprava výroby je základním subsystémem modulu Výroba. Podporuje a eviduje činnosti související s konstrukcí výrobku, se stanovením způsobu jeho výroby, s evidencí dokumentace a se zpracováním změn a odchylek při výrobě.

Řízení výroby a nákupu

Výrobní informační systém Signys umožňuje uživateli detailní sledování a řízení výroby včetně materiálového zásobování. Sledování výroby může být jak materiálové, tak po operacích a probíhá od výrobní zakázky či vyráběného produktu až po průběžné a konečné výrobní náklady.

Mám zájem o více informací!

Výroba a TPV Signys

 • kusová, zakázková, malosériová, sériová výroba
 • evidence vícestupňových kusovníků
 • práce se šaržemi, expiracemi a výrobními čísly
 • kooperace, polotovary
 • operativní a výrobní kalkulace
 • uživatelsky definované kalkulační vzorce
 • odvody výrobních dávek částečné či celé
 • sledování dávky, kalkulací
 • detailní sledování průběhu výroby, stavu výrobní zakázky
 • odvody výrobních operací po pracovnících
 • podklady pro mzdy
 • změnové řízení, odchylky, analytické protokoly
 • analýzy výrobních nákladů
 • časové a finanční analýzy výrobních operací
 • zpracovávání materiálových požadavků výroby
 • provázání s obchodní částí IS Signys
 • účtování v průběhu výroby, rozpracované výroby

Moduly

TPV

Podporuje a eviduje činnosti související s konstrukcí výrobku, stanovením způsobu jeho výroby - technologie, montáž, testování, kontrola, balení.

více o modulu

Výroba

Modul Výroba je detailně propojen s obchodní, skladovou a účetní částí IS Signys. Umožňuje sledování průběhu celé výrobní zakázky, výrobních dávek.

více o modulu

Výrobní zakázky

Evidence výrobních požadavků zákazníka na finální výrobky. Výrobní zakázky mohou vycházet z obchodních dokladů (objednávek).

více o modulu

Výrobní příkazy

Evidence výrobních dávek se všemi náležitými údaji. Každá dávka je sledována kusově, materiálově, cenově i včetně plánovaných a skutečných kalkulací.

více o modulu

Odvody výrobních operací

Modul pro postupné odvádění operací na jednotlivých výrobcích po pracovnících a výrobcích, výrobních zakázkách. Podklad pro mzdy, sledování výroby.

více o modulu

Kalkulace

Výroba v IS Signys může využívat volně parametrizovatelné kalkulační vzorce, které lze definovat v několika vstupních bodech. Použití na předvýrobní a výrobní kalkulace.

více o modulu

Změny

Změnové řízení v IS Signys je určeno ke sledování životního cyklu změny ve výrobě, a to z hlediska postupů a operací.

více o modulu

Materiálové zásobování

Modul na zpracování materiálových požadavků výroby na základě stavu skladových zásob a potřeb materiálu na jednotlivé výrobky.

více o modulu

Analytické protokoly

Evidence výsledků analytických zkoušek surovin a materiálů, vstupujících do výrobního procesu. Návaznost na nákupní doklady, kontroly ve výrobě.

více o modulu
Tel.: 493 544 490