Moduly

Závazky

Systém umožňuje pořizování tuzemských a zahraničních dokladů a úhrady těchto dokladů v tuzemských a zahraničních měnách. Měny finančních dokladů jsou navázány na kurzovní lístek.

Všechny finanční moduly poskytují široké možnosti vyhledávání, třídění. Součástí jsou samozřejmě analýzy z hlediska dodavatelů, platební morálky, odebraného zboží, služeb, a to podle libovolných datumů a dalších kriterií.

Systém Signys® umožňuje přijímat faktury přijaté, dobropisy přijaté, zálohové faktury přijaté, celní deklarace. Závazky lze pořizovat na základě příjmových skladových dokladů nebo volným zadáním přijatého finančního dokladu. Přijatý finanční doklad lze propojit se skladovým dokladem, provádět metodickou a programovou kontrolu přijatých skladových a přijatých finančních dokladů. Při zadávání přijatého finančního dokladu je vhodné využívat funkcí pro dopočty a přepočty zadávaných částek s a bez DPH.

Z účetního hlediska obsahuje systém kompletní knihu faktur přijatých včetně možnosti sledování dopadů do přiznání DPH.

Přímo v evidenci závazků je možné provádět tzv. analýzu úhrad, jejímž výsledkem je seznam platebních dokladů společnosti se stavem úhrad k libovolnému datu.

Mám zájem o více informací!
Tel.: 493 544 490