Novinky

Novinky informačního systému Signys

21.6.2024 - Nová verze IS Signys - 10.0 B1968 - vybrané novinky

Obecné
 • Optimalizace, zrychlení práce s formuláři
 • Oprava chyb „Access violation“
 • Fulltextové vyhledávání v ribbon menu
 • Doklady rozšířeny o příznak původního zdroje pořízení
 • Úprava součtových panelů v seznamech – vzhled a zavádění chytrých součtových panelů (podmíněné zobrazení součtů v návaznosti na výběrová kritéria)
 • zaveden nový formát exportu dat - xlsx
Adresář
 • Zavedení hodnocení partnera a kontaktů partnera formou ikony (smajlíci)
 • Rozšíření pozice partnera o údaje budova, poschodí, oddělení (návaznost i na DPD)
 • Zavedení příznaku partnera - Servis
Ceník
 • Skupinové nastavení rozšířeno o možnost odstranění detailního parametru artiklů
 • Na seznam hodnot parametrů artiklu přidáno Pořadí
Vydané objednávky
 • Možnost zobrazení jen aktivních položek objednávky na dokladu objednávky
Prodejní terminál
 • Dotykový panel – možnost do jednotlivých dlaždic vložit obrázky
Banka
 • Rozšíření funkce navazujícího dokladu k položce bankovního výpisu o další typy dokladů
DPH
 • Zavedena důslednější kontrola období
 • Nová vizualizace součtů daňových dokladů
Majetek
 • Změna vzhledu karty
 • Zaveden Status na dokladu majetku (příprava, odpis…)
 • Úprava součtových panelů
Odeslané zásilky
 • DPD rozšířeno o nové údaje partnera Budova, Poschodí, Oddělení

21.6.2024 - Nové moduly IS Signys

 • Přepravní služba Chytrá distribuce
 • Napojení na váhu CAS v přímém prodeji
 • Podpora platebního terminálu ČS – GP tom

Modul Dodávky

Evidence dodávek zboží z položek objednávek vydaných, které budou dodány společně (např. kontejnery). Z těchto předpokládaných a potvrzených dodávek je sestaven plán dodávek, který je s kompletní návazností na objednávky a zboží zobrazen formolu kalendáře v IS Signys. Taktéž je možné do plánu dodávek nahlížet i v mobilní aplikaci Signys Mobile a používat i widget dodávek.

On-line čtečky Signys Logistics

On-line aplikace Signys Logistics je přímo napojená na IS Signys. Veškeré operace jsou prováděny v reálném čase. Aplikace určená pro mobilní čtečky čárového kódu – on-line čtečky. Určeno pro řízení skladů, logistiku, rozvozy, podpisy dokladů, zobrazování fotek a dokumentů… Pomocí on-line čtečky je možné provádět kontroly příjmů, výdejů, samotný příjem a výdej, zaskladnění na pozice, převodky, expedici zboží, nakládky, rozvozy, podpisy dokladů a platby kartou. Veškeré údaje, pořízené v aplikaci, jsou přímo zapisovány do systému Signys (např. kontrola příjmu či výdeje je automaticky propsána na každou položku dokladu tak, jak kontrola probíhá…)

Mobilní aplikace Signys Mobile

On-line aplikace Signys Mobile je přímo napojená na IS Signys. Veškeré operace jsou prováděny v reálném čase. Aplikace je určena pro manažery, obchodní zástupce společnosti, servisní techniky... Uživatel má k dispozici aktuální údaje o partnerovi, jeho platební morálce, fakturách, objednávkách, obchodních aktivitách (CRM), dokumentech partner, zařízeních, opravách, metrologii... Aplikace dále umožňuje pořizování fotografií a přiřazování k dokumentům v systému, odesílání dokladů na e-mail partnera, vstup do analytického nástroje Signys BI, propojení s Google mapy... . Dále jsou k dispozici produkty, ceny, skladové zásoby, obrázky, dokumenty, statistiky aj.
Tel.: 493 544 490