Signys Mobile

Signys do mobilu i tabletu

Pro manažery společnosti a obchodní zástupce disponuje systém Signys mobilním řešením Signys Mobile.

Jedná se o on-line aplikaci, která je napojena na obchodní, skladovou a finanční část IS Signys. Veškeré operace jsou prováděny v reálném čase. Údaje se okamžitě načítají ze systému Signys a informace, pořízené v mobilním zařízení, se ihned zapisují do systému.

Uživatel tak má k dispozici aktuální údaje o partnerovi, jeho platební morálce, produktech a cenách, skladových zásobách, dokumentech, obchodních aktivitách u partnera, úkolech a jejich plnění, statistiky aj.

 

Aplikace podporuje snímání čárových kódů. Je určena pro zařízení s operačním systémem Android i iOS a pro přihlášení podporuje biometrické ověření.

Signys Mobile je modulární. Nastavení příslušných modulů, stejně jako přístupová práva, se provádí v IS Signys.

CRM, partneři

Signys Mobile obsahuje moduly pro práci s obchodními partnery. V aplikaci je možné na jednotlivé partnery a jejich detailní obchodní údaje nahlížet, pořizovat a editovat údaje a vyhledávat partnery jak podle libovolného údaje, tak podle kontaktů.

U partnera jsou uvedeny kontakty, obraty, statusy partnera, dlužnost, pohledávky, objednávky, dokumenty, smlouvy atd. Uživatel může v aplikaci kontakty partnera nejen editovat, ale i přidávat. Je podporováno propojení s telefonem, webem (odkaz na stránky partnera) i google mapami.

Aplikace disponuje i modulem „Deník partnera“. Modul slouží k zadávání a zobrazování obchodních záznamů u partnera. Záznamy v modulu lze vyhledávat jak pro daného partnera, tak pro uživatele aplikace. Zadané záznamy deníku jsou ihned zapsány do IS Signys. Modul je napojen přímo na partnera (údaje zobrazeny u karty partnera) a zároveň je možné s ním pracovat nezávisle na adresáři.

Přímo z aplikace je možné vstoupit do analytického nástroje Signys BI, který umožňuje dále pracovat se statistikami partnera.

Evidence úkolů

V aplikaci Signys Mobile je možné využívat i modul pro evidenci úkolů. Úkoly jsou rozděleny na osobní či firemní. Osobní jsou zobrazovány pouze danému uživateli. Záznamy lze jak vytvářet, tak editovat. Každý úkol lze po provedení uzavřít. Údaje jsou stejně jako u jiných modulů ihned zapsány do IS Signys.

Zboží, sklady

Tento modul v aplikaci slouží k poskytnutí informací o artiklech a skladových zásobách. Umožňuje vyhledávání jak podle čárového kódu, tak ručně podle libovolného údaje. U položky jsou uvedeny základní potřebné údaje včetně prodejní ceny, stavu skladů, skladových pozicích, dokumenty ke zboží, obrázky atd.  

Skladové lokace

Signys Mobile může být použit i pro zjištění skladových zásob na konkrétní skladové lokaci (skladové pozici, skladovém místě, adresném skladu). Uživatel si může vyhledat a zobrazit obsah konkrétní skladové lokace či dohledat zboží, na které lokaci se nachází. Vyhledávání může být sejmutím čárového kódu skladové lokace, zboží nebo ručně.  

Signys BI

Pro detailnější analýzy je možné v aplikaci zpřístupnit i modul Signys BI. Uživatel tak bez nutnosti opuštění aplikace vstoupí pod svým účtem přímo do analytického nástroje Signys BI.  

Podpis dokladu

Modul „Podpis dokladu“ dává uživateli možnost potvrzení výdejky zákazníkem. Zákazník se podepíše na mobilní zařízení a údaje jsou opět ihned zapsány do IS Signys včetně podpisu, datumu a přesného času, kdy bylo zboží předáno a potvrzeno převzetí.

Vyhledávání dokladu pro potvrzení je možné provádět opět sejmutím čárového kódu nebo ručně.  

Mám zájem o více informací!

Signys Mobile

 • on-line aplikace - práce v reálném čase
 • kompletní informace o partnerech
 • aplikace pro Android i iOS
 • CRM
 • provázání s obchodní, skladovou a finanční částí IS Signys
 • obraty a finance zákazníků
 • vyhledávání podle čárových kódů i ručně
 • stavy skladů včetně skladových lokací
 • podpis dokladu
 • evidence úkolů
 • záznamy o schůzkách, jednáních
 • dokumenty ke zboží, partnerům
Tel.: 493 544 490