Novinky

Novinky informačního systému Signys

12.10.2020 - Nová verze IS Signys - 8.0 B1660 - vybrané novinky

 • Nové hlavní menu systému s aktivní plochou s možností přizpůsobení
 • Rozšíření údajů Ulice a Město na 60 znaků – adresář, adresy na dokladech
 • Výběr položek pro přepočet prodejních cen na dokladu nabídky, objednávky přijaté, výdejky
 • Ceník
  • Zavedena kontrola duplicity prioritních dodavatelů artiklu
  • Přidání klíčové položky Číslo alternativní do importu artiklů
 • Adresář – rozšíření kontaktů partnera pro účely e-obchodů
 • Objednávky přijaté
  • Přesun / rozdělování objednávek. Možnost přesunu objednávky do stejné nebo jiné řady nebo přenesení pouze určitých položek
  • Možnost zadat na položku expiraci / šarži výběrem z existujících na skladě. Na výdeji je poté vydána tato konkrétní položka
 • Objednávky vydané
  • Pro zadávání položek přidána možnost nastavit přenos „urgent“ ceny z dodavatele
  • Hromadné generování – zavedena nová metoda objednání do maximálního stavu skladové karty
 • Výdejky
  • Rozšíření o datumová pole Odjezd dodávky a Očekávané datum
  • Při výdeji přebírání expirace / šarže z objednávky přijaté, pokud je zadáno
 • Kurzovní lístek – import z ECB. Do systému byl zapracován import kurzovního lístku pro země eurozóny
 • Sady artiklů – možnost nastavit příznak „konstantní počet sady“
 • Kalendář - nová verze kalendáře v modulech zakázky, notifikace, manažerský deník, výrobní příkazy
 • Platební příkazy – rozšíření o elektronické bankovnictví ČS George
 • Nabídky – rozšíření o datum Kontakt
 • Výroba – hromadné kalkulace – možnost změny kurzu měny

12.10.2020 - Nová verze IS Signys - 8.0 B1660 - nové moduly

 • Dopravní služba GLS
 • SSCC kódy - generování a evidence SSCC kódů, provázání s odeslanými zásilkami
 • Alternativní sazby DPH v prodejním terminálu - při uzavírání prodejky je možné přepínat mezi 2 sazbami DPH
 • Notifikace - zahájení prací na modulu, základní funkčnost

21.1.2020 - Nové rozhraní pro EET

Zavedeno nové rozhraní pro EET. Jedná se o přípravu na novou podporu verze protokolu TLS 1.3. Nová verze systému Signys podporuje protokol TLS 1.2 a TLS 1.3. V nejbližší době bude možné používat pouze protokol TLS 1.3 – termín bude oznámen finanční správou (pokus o první spuštění byl 9.1.2020).
Z pohledu IS Signys je vhodné provést přípravu na tuto technickou změnu aktualizací systému na verzi s novým rozhraním EET.

Nová varianta IS Signys - Signys 64bit

Jedná se o technologicky novou verzi, která uživatelům přináší výhody při práci s velkými seznamy a analýzami. Stávající verze systému Signys – 32 bit má omezení co do počtu načítaných záznamů. Se 64-bitovou verzí systému Signys je množství načítaných záznamů takřka neomezené.
Tato verze radikálně odstraňuje problémy s „Out of memory“ (v závislosti na dostupné operační paměti). Uživatel může zpracovávat velké množství dat (načítání seznamů, rozsáhlé analýzy), aniž by byly prováděny výstupy po dílčích částech nebo aplikaci došla paměť a Signys se zhroutil. Jediné omezení počtu dat je operační paměť počítače uživatele.
Další výhoda této verze je v případě rozšiřování seznamů dokladů. Při přidávání údajů do seznamů se v původní verzi vždy zmenšil počet načítaných záznamů úměrně datovému rozšíření. Toto omezení již také ve verzi 64-bit není.
V neposlední řadě – pokud přeci uživatel rozsáhlým dotazem či analýzou vyčerpá veškerou volnou paměť svého počítače, aplikace se nezhroutí. Ukončí se jen daný seznam a systém Signys funguje dále.
Tel.: 493 544 490