Novinky

Novinky informačního systému Signys

19.3.2021 - Mobilní aplikace Signys Mobile

On-line aplikace Signys Mobile je přímo napojená na IS Signys. Veškeré operace jsou prováděny v reálném čase. Aplikace je určena pro manažery a obchodní zástupce společnosti. Uživatel má k dispozici aktuální údaje o partnerovi, jeho platební morálce, fakturách, objednávkách, obchodních aktivitách (CRM), vstup do analytického nástroje Signys BI, Google mapy, dokumenty partnera ... . Dále jsou k dispozici produkty, ceny, skladové zásoby, obrázky, dokumenty, statistiky aj.

19.3.2021 - On-line čtečky Signys Logistics

On-line aplikace Signys Logistics je přímo napojená na IS Signys. Veškeré operace jsou prováděny v reálném čase. Aplikace určená pro mobilní čtečky čárového kódu – on-line čtečky. Určeno pro řízení skladů, logistiku, rozvozy, podpisy dokladů, zobrazování fotek a dokumentů… Pomocí on-line čtečky je možné provádět kontroly příjmů, výdejů, samotný příjem a výdej, zaskladnění na pozice, převodky, expedici zboží, nakládky, rozvozy a podpisy dokladů. Veškeré údaje, pořízené v aplikaci, jsou přímo zapisovány do systému Signys (např. kontrola příjmu či výdeje je automaticky propsána na každou položku dokladu tak, jak kontrola probíhá…)

12.10.2020 - Nová verze IS Signys - 8.0 B1660 - vybrané novinky

 • Nové hlavní menu systému s aktivní plochou s možností přizpůsobení
 • Rozšíření údajů Ulice a Město na 60 znaků – adresář, adresy na dokladech
 • Výběr položek pro přepočet prodejních cen na dokladu nabídky, objednávky přijaté, výdejky
 • Ceník
  • Zavedena kontrola duplicity prioritních dodavatelů artiklu
  • Přidání klíčové položky Číslo alternativní do importu artiklů
 • Adresář – rozšíření kontaktů partnera pro účely e-obchodů
 • Objednávky přijaté
  • Přesun / rozdělování objednávek. Možnost přesunu objednávky do stejné nebo jiné řady nebo přenesení pouze určitých položek
  • Možnost zadat na položku expiraci / šarži výběrem z existujících na skladě. Na výdeji je poté vydána tato konkrétní položka
 • Objednávky vydané
  • Pro zadávání položek přidána možnost nastavit přenos „urgent“ ceny z dodavatele
  • Hromadné generování – zavedena nová metoda objednání do maximálního stavu skladové karty
 • Výdejky
  • Rozšíření o datumová pole Odjezd dodávky a Očekávané datum
  • Při výdeji přebírání expirace / šarže z objednávky přijaté, pokud je zadáno
 • Kurzovní lístek – import z ECB. Do systému byl zapracován import kurzovního lístku pro země eurozóny
 • Sady artiklů – možnost nastavit příznak „konstantní počet sady“
 • Kalendář - nová verze kalendáře v modulech zakázky, notifikace, manažerský deník, výrobní příkazy
 • Platební příkazy – rozšíření o elektronické bankovnictví ČS George
 • Nabídky – rozšíření o datum Kontakt
 • Výroba – hromadné kalkulace – možnost změny kurzu měny

12.10.2020 - Nová verze IS Signys - 8.0 B1660 - nové moduly

 • Dopravní služba GLS
 • SSCC kódy - generování a evidence SSCC kódů, provázání s odeslanými zásilkami
 • Alternativní sazby DPH v prodejním terminálu - při uzavírání prodejky je možné přepínat mezi 2 sazbami DPH
 • Notifikace - zahájení prací na modulu, základní funkčnost
Tel.: 493 544 490