Signys Logistics

Mobilní řízení skladů a rozvozů

Signys Logistics je mobilní aplikace pro řízení skladů, pro logistiku a rozvozy. Podporuje skladové operace příjmu, výdeje, zaskladnění, převodu zboží. Pomáhá při expedici zboží (nakládky, pickování) a zároveň je používána při rozvozech a potvrzování zásilek. 

Jedná se o on-line aplikaci, napojenou přímo na skladovou a obchodní část IS Signys. Veškeré operace jsou prováděny v reálném čase. Údaje se okamžitě načítají ze systému Signys a úkony, provedené ve čtečce, se ihned do systému zapisují. Uživatel systému Signys má tak ihned informace o probíhajících pracích na skladě a pracovník na skladě či na rozvozu naopak okamžitě k dispozici doklady a aktuální údaje z centrály.  


Ovládání aplikace a pracovní postupy jsou optimalizovány, aby nedocházelo ke zbytečným úkonům či zobrazování nepotřebných informací. Jednotlivé operace jsou velice efektivní s ohledem na skutečný provoz na skladě či v terénu. Veškeré operace probíhají prioritně snímáním čárových kódů, je však možné provádět operace i přímým zadáním operátorem. 


Aplikace je určena pro mobilní zařízení s operačním systémem Android. 

Signys Logistics je modulární. Nastavení příslušných modulů, stejně jako přístupová práva, se provádí v IS Signys. 

Aplikace umožňuje také lokalizaci prostředí (čeština, angličtina, němčina, bulharština, rumunština …)  

Zboží, sklady

V aplikaci lze nezávisle na pracovních režimech vyhledávat a zobrazovat zboží. U položky jsou uvedeny základní potřebné údaje včetně stavu skladů, skladové pozice, dokumenty ke zboží, obrázky atd. Vyhledávání zboží může být jak čárovými kódy, tak ručně podle libovolného údaje.  

Skladové lokace

Veškeré režimy aplikace podporují práce se skladovými lokacemi (skladové pozice, skladová místa, adresné sklady). Zboží tak může být pomocí čtečky zaskladněno na konkrétní místo nebo naopak může probíhat vyskladnění z konkrétních pozic. Obsluha na skladě si může zobrazit obsah konkrétní skladové lokace či dohledat zboží, na které lokaci se nachází.  

Mapa skladu, WMS sklady

V aplikaci jsou k dispozici mapy skladů včetně interaktivního procházení map. Mapy podporují vykreslování fyzické zaplněnosti skladu s barevným rozlišováním.

Expirace, šarže, zdravotnické kódy

Aplikace pracuje i s doplňujícími údaji u zboží – expirace a šarže. Umožňuje veškeré skladové operace či vyhledávání položek podle těchto údajů. Zároveň podporuje identifikace zdravotnických prostředků pomocí UDI, HIBC a ICCBBA kódů ve všech režimech.

Balicí jednotky

V případě, že se zboží skládá z více balicích jednotek (více balíků), mohou být režimy nastaveny pro práci s balíky. Při kontrolách – zaskladnění – vyskladnění – expedici – rozvozech jsou pak prováděny kontroly na počet balíků a případně i na souhlasný počet druhů balíků. Veškeré informace, pořízené v aplikaci, jsou opět ihned zapsány na doklady do systému Signys.

Příjem zboží

Příjem zboží pomocí mobilní aplikace může být prováděn kompletně včetně pořízení dokladu nebo jen formou fyzické kontroly zboží a zaskladnění. V případě kompletní tvorby dokladu jsou dodržovány postupy z IS Signys – možnost tvorby tuzemského i zahraničního příjmu a pokud je příjem na základě vydané objednávky, dochází k vykrývání položek objednávek. To vše v reálném čase. Druhý způsob příjmu zboží je založen na kontrole zboží podle dokladu z centrály a případné zaskladnění na skladové pozice. Jedno zboží může být pomocí aplikace zaskladněno i na více skladových pozic. Na jednom příjmovém dokladu může pracovat i více operátorů. Informace o kontrole příjmu a zaskladnění jsou opět ihned zapisovány do skladové evidence IS Signys. V případě, že se zboží skládá z více balicích jednotek (více balíků), je možné zavést kontrolu příjmu či zaskladnění i na počet balíků.  

Pickování, nakládka zboží

Režimy pickování a nakládky zboží umožňují kontrolu a expedici zboží na základě vystavených skladových dokladů. Expedice může probíhat v oddělených krocích – vyskladnění z pozic na přípravné místo a samotná nakládka na auto. Kontrola zboží se ihned propisuje na položku skladového dokladu do IS Signys. Oba režimy mají své kontrolní příznaky, takže je k dispozici přehled o již připravených, zkontrolovaných a expedovaných položkách V případě, že se zboží skládá z více balicích jednotek (více balíků), je možné zavést kontrolu i na počet balíků.

Rozvoz, podpis dokladu

Aplikace Signys Logistics podporuje přípravu expedice i podle rozvozů – typu dopravy, oblastí rozvozu, SPZ aut. Pokud je používán plánovač tras, je zboží do auta nakládáno podle výdeje na trase. Mobilní aplikace umožňuje i zobrazení pořadí závozu. Při samotném rozvozu je možné využít i režimu potvrzení předání zboží, které je zakončeno podpisem zákazníka na dokladu v aplikaci. Údaje jsou opět ihned zapsány do IS Signys včetně podpisu, datumu, přesného času a souřadnic, kdy a kde bylo zboží předáno a potvrzeno převzetí. Převzaté doklady je možné v centrále on-line vykreslovat přímo na mapě.

Tisky, e-maily

Z aplikace je možné přímo tisknout čárové kódy zboží, včetně UDI a HIBC kódů. Doklady z aplikace je možné po jejich potvrzení či zaplacení zasílat rovnou na e-mail zákazníka v pdf formátu. Obsah e-mailu je uživatelsky konfigurovatelný.

On-line platba faktur

Aplikace umožňuje on-line platbu hotově nebo kartou s napojením na službu GP tom od společnosti Global Payments. Platební karty jsou přijímány pomocí NFC čtečky mobilního telefonu či čtečky (Platba kartou - ukázka). Veškeré informace o platbě jsou zapsány on-line do IS Signys přímo na fakturu nebo je při hotovostní platbě vytvořen pokladní doklad.

Mám zájem o více informací!

Signys Logistics

 • on-line aplikace - práce v reálném čase
 • kompletní informace o skladech, zboží
 • aplikace pro Android
 • podpora skladových pozic
 • provázání se skladovou a obchodní částí IS Signys
 • vyskladňování zboží
 • podpora expirací, šarží
 • interaktivní mapy skladů včetně zaplněnosti
 • podpora zdravotnických kódů
 • správa přístupů v IS Signys
 • příprava nakládek
 • vyhledávání podle čárových kódů i ručně
 • podpis dokladu
 • kontrola příjmu zboží
 • řešení rozvozu zboží
 • kontrola výdeje zboží
 • kontrola a kompletace dílčích balení
 • používaná zařízení - čtečka čárového kódu, tablet, telefon
 • okamžité převody zboží
 • napojení na plánovací trasovací systém
 • e-mailový reporting
 • tisk štítků
 • fulltextové vyhledávání
 • on-line platba hotově nebo kartou
Tel.: 493 544 490