Služby zákazníkům

Služby našim zákazníkům

Předáním informačního systému Signys® do provozu komunikace mezi uživatelem a naší společností nekončí. Pro naše klienty poskytujeme rozsáhlou profesionální podporu a doplňující služby v souvislosti s používáním systému Signys.

Aktualizace

Signys pro Vás neustále rozšiřujeme. Běžné aktualizace IS Signys® obsahují rozšíření a vylepšení systému, která jsou dána požadavky zákazníků, postupem vývoje systému či vývojem HW a SW. Udržováním aktuální verze systému Signys® uživatel získává nejen novou funkcionalitu a legislativní správnost systému, ale i garanci bezpečného provozu IS Signys® na svém aktuálním HW a SW.

Technická podpora

Vyskytl se problém? Buďte bez obav, jistíme Vás. Naši odborní pracovníci Vám okamžitě pomohou problém vyřešit telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu.

Školení

Chápeme, že z přechodu na nový firemní informační systém můžete mít obavy. Abychom Vám seznámení se Signysem co nejvíce usnadnili, připravili jsme pro Vás řadu účinných školení, a to jak při zavádění systému, tak při běžném provozu - doškolování uživatelů, školení nových pracovníků, pravidelná veřejná školení atd..

Zákaznické úpravy

Vznikl Vám rozšířením firmy unikátní požadavek, o který byste chtěli svůj Signys rozšířit? Zanalyzujeme Vaše potřeby, navrhneme řešení a v příští verzi již můžete své nové funkce plně využívat.

Osobní konzultace

Jsou situace, kdy je osobní zásah na Vašem pracovišti nenahraditelný. V takovém případě k Vám vyšleme specialistu, který vyřeší Vaše požadavky ve všech potřebných oblastech systému najednou.

Pravidelné pracovní návštěvy

V případě požadavku na pravidelný osobní kontakt uživatelů s konzultanty systému Signys zajistíme pravidelné pracovní návštěvy. Při těchto návštěvách mohou uživatelé řešit své požadavky osobně s odpovědným pracovníkem, který je detailně obeznámen s provozem a fungováním firmy uživatele.

Revize pracovních procesů

Při rozvoji firmy dochází k situacím, kdy je potřeba znovu zkontrolovat pracovní postupy a zefektivnit práci s ohledem na růst firmy a příchod nových pracovníků. V tomto případě nabízíme společnostem tzv. revizi pracovních procesů, kde výsledkem je návrh na vylepšení práce se systémem, definice slabých míst a návrhy na zefektivnění postupů.

Zálohování a kontrola dat

Důležité je, aby Vaše data byla v pořádku a v bezpečí. Zde Vám můžeme nabídnout kontrolu a správu dat, kde bude o Vaše data postaráno - pravidelně budou zálohována na sjednané místo a zároveň kontrolována, zda je vše v pořádku. Zároveň Vás nezaskočí ani problémy s hardwarem - obnova dat pro plný provoz je bez velkých časových a ekonomických ztrát pro Vaši společnost.

Vedení, dohled a kontrola účetnictví

Pokud potřebujete mít jistotu se zpracováním Vašeho účetnictví nebo přímo potřebujete s účetnictvím pomoci, i zde Vám můžeme nabídnout své služby. Mohou se týkat celého rozsahu účetnictví nebo jen jeho části - kontroly dokladů, zpracování přiznání DPH, kontrolního hlášení a ostatních přiznání, metodická pomoc, zpracování závěrky... Naše společnost je pojištěna pro případ chyb či způsobenou škodu.

Zpracování mezd

Při poskytnutí služby na zpracování mezd může uživatel opět využívat naše kvalifikované pracovníky buď jen jako pomoc pro kontrolu či ke kompletnímu zpracování. Součástí bývá i zastupování na úřadech. Diskrétnost a ochrana dat je samozřejmostí.

Mám zájem o více informací!

Tel.: 493 544 490