Skladový systém
Signys

Mějte o skladu přehled

Skladový systém Signys nabízí uživateli perfektní a dokonalý přehled o skladových zásobách a efektivní práci se skladem. Skladová evidence je úzce provázána s obchodní částí systému a nabízí široké možnosti práce se zbožím z hlediska doplňujících údajů ke zboží. Systém Signys obsahuje rozšířené funkce pro automatizaci rutinních procesů při práci se skladem.

Skladová evidence

Skladová evidence patří mezi základní moduly systému Signys. Umožňuje definovat libovolný počet skladů a podskladů, skladové pozice (adresné sklady), konsignační sklady. Možnost evidence více čárových kódů ke zboží, více měrných jednotek. Volné a vázané rezervace na skladě, blokace množství. Náhradní položky zboží, komplety. Práce se skladovou evidencí je uzpůsobena rychlé práci s doklady včetně okamžité informovanosti o zásobách na všech skladech, partnerech a jejich obratech a financích, termínech dodávek atd.

Rozšiřující údaje o zboží

U skladové karty lze vést expirace, šarže, velikosti, barvy, výrobní čísla, skladové pozice / adresné sklady, doplňkové kódy zboží... Přes všechny tyto údaje lze dohledávat a analyzovat jak skladové karty, tak jednotlivé pohyby zboží a provádět inventury. Skladová karta může mít taktéž zadány názvy a čísla podle dodavatele či odběratele, takže jak dodavatel, tak zákazník může obdržet doklad s uvedením svého čísla a názvu zboží.

Čtečky čárového kódu, mobilní řízení skladů

Celé skladové hospodářství je propojeno se čtečkami čárového kódu, a to jak stacionárními, tak mobilními. Pro mobilní čtečky čárového kódu je určena on-line aplikace Signys Logistics. Tato aplikace podporuje skladové operace příjmu, výdeje, zaskladnění na skladové lokace, převody zboží, kontroly příjmů a výdejů. Pomáhá při expedici zboží (nakládky, pickování) a zároveň je používána při rozvozech a potvrzování zásilek. Použití čteček na inventury je samozřejmostí.

Zásobování

Položky zboží obsahují veškeré údaje potřebné pro vystavování dodavatelských objednávek. Objednávka je vystavena s názvem a číslem položky podle dodavatele a může být odeslána e-mailem. Objednávané množství může být navrženo systémem podle stavu skladových zásob a požadavků a se zohledňováním minimálních a maximálních stavů skladů. Objednávka je poté podkladem pro příjem zboží .Dodavatelské objednávky lze vystavovat i hromadně. Kdykoliv je možné si provést analýzy položek, které chybí na skladě či které jsou na cestě u dodavatele. Celý proces zásobování je navržen tak, aby docházelo k optimalizaci skladových zásob a efektivní práci se skladovými doklady včetně návaznosti na cenotvorbu po příjmu zboží.

Analýzy a vyhodnocování

K základním analytickým nástrojům patří skladové pohyby, inventury, obraty, analýzy stavů, vyhodnocování pohybů podle různých kritérií, měsíční obraty, prodeje TOP 10, ležáky atd. Vyhodnocování skladových pohybů je možné přes produkty, partnery, v čase, podle zisku – čísly, grafy. Pro efektivní zásobování systém umožňuje využívat analýzy pro optimalizaci skladových zásob – ABC – XYZ analýza, analýza obrátkovosti, doba a rychlost obratu zboží atd. Mezi další analýzy patří např, historie skladových zásob. Všechny analýzy je možné tisknout, exportovat či zobrazovat graficky. K analýzám je možné také přistupovat přes analytický nástroj  Signys BI.

Mám zájem o více informací!

Sklad v IS Signys

 • kontrolní mechanismy pro příjem a výdej
 • libovolné množství skladů včetně konsignačních
 • minimální a maximální stavy
 • adresné sklady
 • rezervace zboží
 • čárové kódy, mobilní skladník
 • výrobní čísla, expirace, šarže, velikosti, barvy
 • okamžité informace o obratech, nedodaném zboží
 • automatizovaný návrh objednávek k dodavateli
 • tuzemské a zahraniční nákupy a prodeje
 • dodavatelské ceníky
 • dynamické stanovování minimálních a maximálních stavů
 • podrobné analýzy pohybů, nákupů, partnerů, zisků
 • automatizace rutinních procesů
 • hromadné vystavování dokladů
 • manažerské nadstavby

Moduly

Sklad

Vedení libovolného množství skladů včetně konsignačních, adresných a zápůjčních skladů. Skladové položky s doplňujícími atributy - expirace, šarže, výrobní čísla, velikosti, barvy, kódy.

více o modulu

Tvorba cen, slevy

Správa prodejních ceníků, nastavování cen a cenových hladin, organizování cenových akcí a slev. Práce s partnerskými ceníky. Kontroly rabatů. Hromadné přeceňování.

více o modulu

Přijaté objednávky

Evidence tuzemských i zahraničních zákaznických požadavků. Stanovení cen, slev a termínů, kontrola cen, podklad pro prodejní doklady. Blokace a rezervace zboží.

více o modulu

Vydané objednávky

Volné nebo automatizované vystavování dodavatelských objednávek. Vyhodnocování dodavatelů. Podpora objednávek textem.

více o modulu

Nákup

Nákup na sklad volně nebo na základě dodavatelské objednávky. Kontrola dodávky a nákupních cen, adresná zaskladnění, možnosti přeceňování zboží již při příjmu.

více o modulu

Prodej

Prodej volný nebo na základě objednávky, prodej zboží i služeb. Uplatňování cen – podle zákazníka, objednávky, odběrů, akcí. Částečné dodávky, souhrnné fakturace.

více o modulu

Čtečky

Podpora stacionárních i mobilních zařízení přes celý systém. Více čárových kódů k jednomu zboží. Generování, tisk a zpracovávání čárových kódů.

více o modulu
Tel.: 493 544 490