WMS - Systém pro řízení skladů

Řízené sklady v IS Signys

WMS – řízené sklady v IS Signys – umožňují aktivní a efektivní řízení skladového hospodářství ve firmě. Jedná se o rozšiřující on-line submodul systému Signys, který je přímo napojen na skladové hospodářství a obchodní část systému Signys. Spolu s on-line skladovou aplikací Signys Logistics uživateli nabízí kompletní řešení WMS systému pro automatizaci a řízení skladových operací a procesů.

Řešení je určeno pro všechny obchodní a výrobní společnosti, které mají požadavky na efektivní zpracování procesů nákupu, příjmů, zaskladnění, zrychlení vychystávání požadavků, expedici a inventarizaci - a to vše s optimalizací úkonů k tomu potřebných.

Zavedením WMS Signys se docílí vedení a řízení skladu s omezením chybovosti, zjednodušení práce a procesů ve skladě a zrychlení vychystávání požadavků. WMS Signys zvyšuje efektivitu skladníků odstraněním nadbytečných činností.

Veškerá data jsou na jednom místě, všechny submoduly jsou vzájemně propojené, on-line a součástí jednoho systému. Uživatel pracuje s jednou aplikací – systémem Signys.

Procesy

V průběhu všech skladových procesů mají uživatelé plné informace o zboží, skladových pozicích, položkách, partnerech atd. WMS Signys umí mj. vyhodnotit obsazenost skladové pozice, aktuální stav objednávek vzhledem k zaskladnění, zobrazit mapu skladu či konkrétní buňky. Součástí WMS je i automatizace příjmu a výdeje zboží s ohledem na skladové požadavky.

Skladové lokace, mapy skladů

WMS Signys podporuje dynamické skladové lokace. Zboží tak může být zaskladněno na konkrétní skladové místo. Výdej zboží - ať ruční či automatický - pak bere v úvahu skladové lokace a priority lokací. Uživatel si může zobrazit obsah konkrétní skladové pozice či dohledat zboží na pozicích. Zaskladnění zboží je poté možné vykreslit v mapě skladu. Mapa skladu podporuje na základě informací o pozicích a regálech vykreslování fyzické zaplněnosti skladu s barevným rozlišováním či vyjádření zaplněnosti procentuálně.

Expirace, šarže, zdravotnické kódy

WMS Signys podporuje napříč všemi operacemi i zpracování expirací, šarží, výrobních čísel a zdravotnických kódů (UDI, HIBC a ICCBBA kódů). Tyto doplňující informace u zboží jsou dále podporovány i v aplikaci Signys Logistics

Balicí jednotky

V případě, že se zboží skládá z více balicích jednotek (balíky), je možné systém Signys nastavit do režimu pro práci s balicími jednotkami. Veškeré operace poté berou v úvahu balení na konkrétních kartách zboží a jsou prováděny kontroly na souhlasný počet balíků. Taktéž jsou zavedeny inventury pro balení zboží.

Aktivita operátorů

WMS systém Signys umožňuje sledování aktivit jednotlivých operátorů - skladových operací v reálném čase.

Expedice, rozvozy

Expedice zboží může probíhat vícekrokově s možností kontrol. Na expedici mohou být napojeny rozvozy - a to jak vlastní, tak tuzemské dopravní služby (bez potřeby dalších aplikací). Zpracování probíhá v IS Signys. Zároveň je možné propojení s plánovacím trasovacím systémem

Mám zájem o více informací!

WMS Signys

 • Přesná evidence skladových míst včetně nosnosti, rozměrů
 • Grafické zobrazení hal a skladových míst
 • Navádění na skladová místa pomocí čteček (mobilních terminálů)
 • Zobrazení obsazenosti jednotlivých skladových míst – procentuálně (dle váhy nebo objemu)
 • Možnost více skladů,hal, regálů, skladových míst
 • Vyhledání konkrétní položky na skladových pozicích
 • Aktivita skladníků v návaznosti na práci s mobilními čtečkami
 • Celková obsazenost skladu (graficky + číselně) – on-line zobrazení
 • Okamžitá dostupnost o stavu zásob na konkrétním skladovém místě, regále…
 • Kontrola balení při příjmu a expedici
 • Automatická komunikace s dopravci
 • Automatizace příjmu a výdeje
 • Přehledné sledování toku zboží
Tel.: 493 544 490