Účetní
informační systém
Signys

Komu je toto řešení určeno?

Díky možnosti systému Signys® pracovat s více fyzickými subjekty a manuální možností zadávání finančních dokladů, je systém vhodný i pro auditorské a účetní firmy, které zpracovávají účetnictví samostatně či vzdáleně v systému Signys u klienta.

Evidence více subjektů

V systému probíhá zpracovávání finančních dokladů pro nadefinované účetní subjekty při stálém spuštění systému, ve kterém se pouze přepne jiný fyzický subjekt. Každý finanční subjekt má svá samostatná nastavení.

Externí účetnictví

Při externím zpracovávání účetnictví je možné využívat i přenos dat (replikaci) z daného subjektu do účetní společnosti a zpět nebo přímý přístup účetní společnosti do obchodních a finančních evidencí subjektu a jejich přímé účtování.

Optimalizace zpracování

Pořizování a práce s finančními a účetními doklady je optimalizována pro rutinní zpracování včetně rychlého dohledávání dokladů, údajů a kontrolních mechanismů.

Mám zájem o více informací!

Výhody tohoto řešení

  • oddělené evidence více účetních subjektů
  • samostatná nastavení pro jednotlivé subjekty včetně tisků
  • podpora fiskálního roku rozdílného od účetního
  • možnost zadávání dokladů bez vazby na obchodní část
  • funkce pro provádění formální kontroly údajů
  • možnost vzdáleného účtování v centrále společnosti
  • možnost odděleného účtování s přenosem dat do centrály
  • analytický modul a operativní součtová analýza
Tel.: 493 544 490