Informační systém
pro pobočkové uspořádání

Komu je toto řešení určeno?

Pobočkové uspořádání v informačním systému Signys je navrženo pro společnosti, které mají několik oddělených pracovišť (prodejny, účtárna, centrála atd.) a potřebují pracovat se systémem i na těchto provozovnách. Při pobočkovém uspořádání společnosti je systém Signys® možno provozovat na všech pobočkách v plném nebo částečném nasazení modulů - např. pouze skladové evidence, prodeje, účetnictví atd. Data mezi jednotlivými pobočkami jsou automatizovaně aktualizována podle zadaných pravidel uživatele.

Práce na jednotlivých oddělených pracovištích se systémem může být buď on-line nebo formou přenosu (replikace) dat mezi pobočkami. Obě řešení respektují specifika poboček jako konfigurace systému, oddělené evidence, vlastní přístupová práva, tiskové výstupy atd.

On-line propojení

Při této variantě jsou provozovny neustále propojeny přes internet. Veškerá práce probíhá na serveru v jedné z provozoven a další pobočky přistupují na tento server.

Replikace dat

Při replikaci dat jsou údaje mezi pobočkami automatizovaně sehrávány přes internet bez nutnosti uživatelských dávek pro přenos dat. Každá prodejna/pobočka pracuje se svým vlastním programem Signys na svém počítači, nezávisle na dalších pobočkách. Přenos dat probíhá přes internet ve zvolených časových intervalech (jednotky sekund). V případě výpadku internetového spojení pracují prodejny/pobočky bez omezení nezávisle na sobě a data jsou automaticky sehrána při dalším spojení. Data, která budou sehrávána, se specifikují podle potřeb uživatele.

Mám zájem o více informací!

Výhody tohoto řešení

  • libovolné množství poboček / provozoven
  • analýzy dat souhrnně za pobočky vždy aktuální
  • centrální evidence partnerů, katalogu zboží, cen
  • oddělené konfigurace systému pro jednotivé pobočky
  • centrální účetnictví, možnost plateb napříč společností
  • každá pobočka s vlastními přístupovými právy
  • možnost omezení dat a evidencí pro jednotlivé pobočky
  • bezobslužné propojení poboček
  • okamžité promítání změn v centrální evidenci a na ostatních pobočkách
  • bezpečnost přenosu a aktualizace dat
Tel.: 493 544 490