Řízení servisu

Řiďte servis optimálně

Modul Servis v systému Signys řeší servisní aktivity společnosti. Slouží k evidenci a zpracování reklamací, oprav a pravidelného servisu. Evidují se zde záruční, pozáruční, interní, event. další typy oprav. Společnost může servisovat zařízení bez ohledu na zdroj prodeje.

Provázanost s agendou

V případě, že dochází k opravě zařízení, které bylo prodáno společností, protokol vzniká z prodejního dokladu se všemi potřebnými údaji. Jednotlivé doklady, které v servisu vznikají, jsou navzájem svázány. Kdykoliv je tedy možno jednoduše nahlédnout do průběhu reklamace / opravy. Výdej materiálu a náhradních dílů, spojený s reklamací či opravou, vstupuje do pohybů zboží. Ukončená oprava je fakturována standardním způsobem.

Servisní zásahy

U servisní zakázky lze také sledovat vykonanou práci, která v případě pozáruční opravy vstupuje do fakturace. Každý servisní zásah je zaznamenám včetně servisního technika, času začátku a konce práce. U zařízení se tak eviduje čistý čas opravy.

Karty zařízení

U pravidelně servisovaných zařízení systém Signys umožňuje vedení evidence těchto zařízení. Každé zařízení může mít definovány termíny pravidelných kontrol, revizí, termínů obnovy licencí atd. včetně poplatků, adresu umístění zařízení, výrobní čísla, parametry atd. Zároveň u karty zařízení je ihned k dispozici historie servisních zásahů. Karty zařízení jsou opět provázány s obchodní evidencí.

Měřicí protokoly

V případě revizí či metrologie je možné pro zařízení zpracovat tzv. analytický protokol. Po naměření potřebných údajů jsou tyto zadány do protokolu, který provede vyhodnocení podle nadefinovaných parametrů u zařízení a dle výsledků nastaví stav protokolu.

Sklad

Veškeré výrobky a náhradní díly, které se využívají pro servis, mohou být sledovány na zvláštním servisním skladě se všemi náležitostmi. Reklamace (záruční i pozáruční) lze řešit i výměnou zboží s přímým provázáním na skladovou evidenci.

Analýzy a vyhodnocování

Servisní zakázky je možné vyhodnocovat podle různých kritérií – termíny, zákazníci, výrobky, sériová čísla, závady, typy závad, servisní technici, čas atd. Možnost uložení uživatelských analýz. Tvorba tiskových výstupů, exportů a analýz je přímo přístupna uživateli. K servisními zakázkám a jejich vyhodnocování je možné také přistupovat přes analytický nástroj  Signys BI, kde může každý servisní technik mít i v terénu náhled na své zakázky a pracovat s nimi.

Mám zájem o více informací!

Řízení servisu v IS Signys

 • záruční a pozáruční servis
 • plánování pravidelného servisu (revize, PBTK, licence...)
 • metrologické protokoly
 • zaznamenávání servisních zásahů
 • pravidelní návštěvy
 • výstupní protokoly
 • výměna zboží
 • servisní sklad
 • vyhodnocování závad, četností oprav
 • vyhodnocování servisních techniků
 • sledování zařízení podle výrobních čísel
 • historie servisních zásahů
Tel.: 493 544 490