Moduly

Výrobní zakázky

Každý požadavek zákazníka na finální výrobek může být zpracováván jako samostatná nebo souhrnná výrobní zakázka. Tato výrobní zakázka může vycházet z obchodního dokladu – zákaznické objednávky. V takovém případě dochází k detailnímu provázání obchodních a výrobních údajů. Obchodní oddělení má možnost sledovat stav zákaznické objednávky přímo v průběhu výroby. Zákazníkovi lze tak poskytovat přesné informace o jeho vyráběném zboží.

Každá výrobní zakázka lze poté zaplánovat, rozpustit do výroby najednou nebo po dávkách. V případě chybějícího materiálu na zakázku přecházejí z výrobní zakázky požadavky do výroby, event. na dodavatele.

Mám zájem o více informací!
Tel.: 493 544 490