Moduly

Výrobní příkazy

Výrobní dávky je možno pouštět do výroby po částech či celé podle schváleného výrobního příkazu. Každá dávka, která byla uvolněna do výroby, je sledována jak kusově, tak materiálově, cenově i včetně plánovaných a skutečných kalkulací a vždy určuje skutečný stav.

Výrobní dávky mohou být vystavovány jednotlivě nebo automaticky pro celou výrobní zakázku / zakázky.

Odvádění výrobní dávky (dokončení finálního výrobku nebo polotovaru) probíhá pomocí tzv. průvodce, který vyskladňuje použitý materiál pro výrobu na základě kusovníku, uvolněného pro danou dávku do výroby. Naskladnění finálního výrobku (nebo polotovaru) na určený sklad probíhá již v platných kalkulačních cenách z výrobního příkazu.

Expirace, šarže, výrobní čísla

Každý výrobní příkaz (výrobní dávka) již může být spouštěn do výroby s definovanými rozšiřujícími údaji výrobku – expirace, šarže, výrobní či seriové číslo. Tento údaj poté prostupuje s finálním výrobkem nebo dávkou výrobků celým výrobním procesem, takže je možné kdykoliv dohledat průběh např. výrobního čísla či jeho stav rozpracovanosti. Rozšiřující údaj výrobku je evidován i na skladové kartě a v případě finálního výrobku i na prodejních dokladech.

Všechny tyto doplňující údaje se mohou generovat na základě parametrů uživatele – podle čísla objednávky zákazníka, čísla výrobní zakázky, podle linky, závodu, čísla výrobku, datumu atd. Rozšiřující údaje mohou být dále tisknuty na výrobky nebo palety výrobků ve formě normálního nebo 2D čárového kódu.

Sledování výroby, rozpracovanost

Každý výrobní příkaz zobrazuje skutečný stav realizace výrobní dávky. Systém Signys – Výroba a TPV umožňuje analýzou výrobních příkazů, odvedených výrobních operací a hodnotou výrobního skladu náhled na rozpracovanou a nedokončenou výrobu. Pohled na tyto údaje může být v seznamu rozpracovaných a nedokončených operací, puštěných výrobních dávek, hodnotách rozpracovaného materiálu, práce a dalších zadaných kalkulačních položek či jen časový.

Z obchodního hlediska může být sledována rozpracovanost výroby již na výrobní zakázce. Každá položka výrobní zakázky má zaznamenány informace o průběhu výrobou.

Mám zájem o více informací!
Tel.: 493 544 490