Moduly

Výroba

Modul Výroba je detailně propojen s obchodní, skladovou a účetní částí systému Signys®. Tím je dána m.j. schopnost náhledu na přesné termíny výroby, dodržení prodejních a sledování výrobních cen. Shodná data, která se využívají ve více částech systému, jsou pořizována pouze jednou s plnou logickou provázaností na ostatní moduly systému.

Typy výroby

Výroba může být vedena jako kusová, zakázková, malosériová, sériová, hromadná apod. Výrobní podnik může být v IS Signys® členěn na pobočky, divize a v rámci divizí na střediska. Střediska lze ve výrobním podniku s výhodou použít na členění výrobních provozů a souvisejících prostor apod.

Údaje ve výrobě

Všechny položky, které vstupují do výrobního procesu nebo jsou jeho výsledkem (finální výrobky, polotovary, podsestavy, montážní skupiny) jsou zavedeny v evidenci artiklů. Každý artikl je identifikován svým unikátním číslem, názvem a volitelně popisem a samozřejmě všemi dalšími údaji, potřebnými jak pro výrobu, tak následný obchod (např. čárové kódy, výrobní čísla, šarže atd). U každého artiklu je možno evidovat také kalkulační jednici. K artiklům a výrobním dokladům je možné zaevidovat potřebnou výrobní dokumentaci. Struktura výrobku může být uváděna v libovolném počtu rozpadů (víceúrovňový kusovník).

Výrobní sklad

Výrobní sklad je striktně oddělen od skladu obchodního se všemi souvislostmi. Při výrobě dochází k převodu materiálu na výrobní sklad a hotové výrobky jsou naskladňovány na obchodní sklad se všemi náležitostmi. Meziskladové pohyby se dějí výrobními doklady (výrobní příjemky, výdejky), které jsou účtovatelné.

Neshodná výroba

V případě, že dojde k výrobě neshodného výrobku (zmetku), je toto zohledněno při odvodu výrobní dávky. Systém Signys zaznamená počet neshodných výrobků z dávky a pro tento počet provede odvod včetně skutečných výrobních kalkulací do samostatné evidence Neshodných výrobků. Analýzou v této evidenci jsou pak uživateli k dispozici údaje o typech neshodných výrobků (nejvíce zmetkovitých výrobků) a finančních výdajích (materiálové, režijní, mzdové).

Dokončená výroba

Každá výrobní dávka, která je odvedena z výroby, je evidována v submodulu Dokončená výroba. Vždy jsou u dokončené výroby sledovány výrobní údaje (vše o odvedeném výrobku včetně rozšiřujících údajů) a skutečné kalkulace.

Účtování výroby

Výroba v systému Signys® může být účtována podle potřeb každé organizace – v průběhu výroby, účtování nedokončené výroby či hotových výrobků.

Mám zájem o více informací!
Tel.: 493 544 490