Moduly

Objednávky vydané

Systém Signys® eviduje objednávky vydané k dodavatelům. Objednávky mohou být zadávány s vazbou na skladovou evidenci, kde informace o objednání se ihned provazují se skladovou kartou, volně z ceníku zboží nebo textově (např. objednávka služeb atd.). Při práci se skladovou kartou jsou údaje o objednaném množství ihned k dispozici i s možností okamžitého detailního náhledu na objednávku.

V systému jsou zavedeny analýzy pro objednané položky u dodavatelů. Informace jsou dostupné v každém modulu systému, kde se pracuje s dodavatelem nebo konkrétním zbožím.

Objednávky lze analyzovat v čase a zjišťovat tak disponibilní kapacitu konkrétního zboží v daném okamžiku podle předpokládaných termínů dodání a expedice.

Objednávky vydané (dodavatelské) slouží jako podklad pro nákup zboží a služeb.

Objednávání zboží u dodavatele může probíhat ručně, hromadným vytvořením dodavatelských objednávek pro více dodavatelů najednou nebo návrhem objednávky vydané. Automatický návrh a generování objednávek jsou vytvářeny z požadavků zákazníků, stavu skladu, minimální stavů skladu, maximálních stavů skladu, objednaného množství u dodavatelů (zboží na cestě) a v případě subsystému Výroba a TPV Signys i z požadavků výroby. Všechny tyto údaje lze kombinovat pro požadované automatizované sestavení dodavatelské objednávky.

Při vystavování objednávek vydaných může být využíváno nadefinovaných dodavatelů pro artikly, takže obsluze jsou nabídnuty pouze artikly od konkrétního dodavatele.

Základní údaje, potřebné pro objednávání, se evidují na kartě artiklu. Při vystavování objednávky je tedy doplňován název podle dodavatele, jeho objednací číslo atd.

Systém Signys nabízí uživateli i tvorbu objednávek podle nejvýhodnější dodavatelské ceny. Dodavatelské ceny jsou i kdykoliv k náhledu u konkrétního zboží.

Dodavatelské objednávky mohou být podle zvyklostí vystavovány s cenou nebo bez cen. V případě, že jsou vystavovány s cenou, systém Signys nabízí jak kontrolní mechanismy pro zadávání ceny (kontrola odchylky oproti dodavatelskému ceníku atd.), tak nastavení pro usnadnění zadávání nákupních cen (poslední nákupy, dodavatelské ceníky atd.)

Standardem je samozřejmě i vystavování objednávek v cizích měnách, cizojazyčných názvech a cizojazyčných tiscích. Navazující příjmové doklady jsou poté vedeny také v této měně. Po vystavení objednávky lze tuto odeslat e-mailem na adresu dodavatele.

Každá položka objednávky vydané má kromě základních údajů i rozšířené datumové údaje – plánovaný, požadovaný, potvrzený a skutečný termín dodání.

Vykrývání objednávek při příjmu zboží může být jak plné, tak částečné. Veškeré dodávky jsou spjaty s konkrétní položkou objednávky a lze kdykoliv zobrazit posloupnost dodávek včetně ostatních údajů (ceny, datumy atd.)

Při pořizování dodavatelských objednávek může být využito i funkce tzn. nadbytečnosti, kdy systém k objednání kontroluje položky, jež byly označeny jako skladově nadbytečné.

Mám zájem o více informací!
Tel.: 493 544 490