Moduly

TPV

Technická příprava výroby (TPV) je základním subsystémem modulu Výroba. Podporuje a eviduje činnosti související s konstrukcí výrobku, stanovením způsobu jeho výroby (technologie, montáž, testování, kontrola, balení) a zajištěním výroby jednoúčelových strojů a speciálního nářadí.

Kusovníky

Pro stanovení výroby systém Signys® umožňuje evidenci vícestupňových kusovníků finálního výrobku a polotovarů. Na základě těchto kusovníků je poté vytvářen výrobní příkaz. Z kusovníku lze generovat strukturní, stavebnicový, inverzní či souhrnný kusovník dané položky. U položky kusovníku lze nadefinovat i hodnotu technologického prořezu, ztráty atd. Tyto údaje systém dále bere v úvahu při zpracovávání materiálových požadavků při výrobě.

Výrobní postupy

Výrobní postup je souhrnem všech potřebných informací pro podklad výrobní dávky – výrobního příkazu. Výrobní postupy tvoří základ technologické dokumentace výrobku. Na základě údajů na výrobním postupu a především výrobních operacích je možné provádět kalkulace, kapacitní a časové analýzy.

Na výrobním postupu je uveden sled jednotlivých výrobních operací a činnosti včetně parametrů jako je čas dopravy, čas přípravy, čas zařízení, čas operátora a čas po operaci. Dále pak operace obsahuje údaje o prostorovém uspořádání (číslo divize, středisko a číslo pracoviště), mzdovou a strojní sazbu s následným dopočtem nákladových cen.

Výrobní dokumentace

U každého materiálu, finálního výrobku a výrobního dokladu je možné zaevidovat potřebnou výrobní dokumentaci. Tuto lze kdykoliv v průběhu výroby zobrazovat spolu s vyráběným produktem nebo tisknout jako přílohy. Dokumentací může být libovolný dokument (výkres, foto výrobku, směrnice, návody atd.)

Mám zájem o více informací!
Tel.: 493 544 490