Moduly

Smlouvy

Modul slouží k evidenci smluv (obecně libovolné smlouvy) pro jednotlivé partnery. Partner může mít jednu nebo i více smluv. U každé smlouvy je možné evidovat:

 • číslo smlouvy
 • platnost od - do
 • popis
 • typ smlouvy
 • příznak Aktivní / Pasivní
 • poznámka
 • text smlouvy
 • smluvní částka - možnost až 5ti stupňů
 • % Bonus - možnost až 5ti stupňů
 • počet
 • segmentace
 • datum podpisu smlouvy
 • obrat od uzavření smlouvy
 • obecná textová pole a číselné hodnoty

K evidenčnímu záznamu smlouvy může být přiřazen i elektronický dokument – kopie smlouvy. Modul řeší evidenci libovolných smluv partnera (např. rámcové, technická podpora apod.). Pro jednoho partnera je možné evidovat libovolný počet smluv. Partner má uveden příznak, zda u něj existuje alespoň jedna smlouva. Typ smlouvy je volně definován pomocí navázaného číselníku (rámcová, podpora, prodejní apod.).

V systému je možno vyhledávání partnerů dle smlouvy a jejich parametrů (např. nalezení všech partnerů s rámcovou smlouvou). Pro účely analýz systém Signys obsahuje analytický náhled se seznamem smluv pro několik partnerů včetně tiskového rozhraní.

Mám zájem o více informací!
Tel.: 493 544 490