Moduly

Sklad

Skladová evidence patří mezi základní moduly systému Signys®. Umožňuje definovat libovolný počet skladů a v rámci jednoho skladu a libovolné množství podskladů (více detailních skladů na jedné skladové kartě).

U každé skladové karty může být nadefinováno libovolné množství dodavatelů, náhrad zboží, zatřídění a dalších evidenčních údajů, které jsou provázány do obchodní části systému. Skladové karty lze členit na skupiny a druhy, používat poziční a referenční čísla a čárové kódy, a to jak standardní, tak formát 2D kódů.

Na jednotlivých kartách lze volitelně evidovat expirace, šarže, výrobní čísla, doplňkové kódy, velikosti a barvy. V systému Signys® lze používat i adresné sklady (určení skladových míst). Tyto adresné sklady mohou být zpracovávány i pomocí mobilních čteček čárových kódů.

Systém Signys podporuje také komisní sklady na nákup i prodej zboží včetně potřebných analýz, výstupů a přehledů stavů skladů. U zboží lze zavést až 3 měrné jednotky, které lze využívat při příjmu a výdeji zboží. Na kartě je poté vždy informace o stavu ve všech nadefinovaných měrných jednotkách. Kromě základních informací o stavu a pořizovacích cenách jsou k dispozici i údaje o objednaném a rezervovaném množství zákazníky a o množství objednaném u dodavatelů, včetně okamžitého náhledu na doklady zákazníka či dodavatele.

Skladová evidence podporuje i hromadné expedice zboží, kdy dochází k automatizovaným výdejům zboží na základě zákaznických požadavků , expedičním kontrolám a návaznosti na dopravní služby. V celém průběhu expedice je zavedena elektronická komunikace se zákazníkem i s dopravními službami.

Ve skladovém hospodářství lze evidovat tzv. náhrady zboží, což jsou položky, které svými vlastnostmi plně nahradí původní zboží. Skladovou položku je možno spojit do sady s jinou položkou, takže při příjmu a výdeji zboží poté dochází k automatickému pohybu těchto položek sady (např. vratné obaly, dárky ke zboží, příslušenství atd.)

K základním analytickým nástrojům skladové evidence patří skladové pohyby, inventury (základní, detailní, zpětná, rozdílová a inventura expirací, šarží, kódů a skladových míst), analýzy minimálních a maximálních stavů, vyhodnocování pohybů podle různých kriterií (konkrétní sklad nebo sklady, zboží, dodavatelé, odběratelé, datumové meze, střediska apod.). Veškeré analýzy, inventury, dotazy lze graficky zobrazovat , tisknout nebo exportovat do standardních formátů. Za účelem rozšířených obchodních analýz každá skladová karta obsahuje měsíční obraty od počátku pohybu karty, včetně statistiky těchto obratů.

Každá skladová karta může mít nadefinováno až 11 základních prodejních cen. Při změně prodejních cen je možné provádět přepočty dle různých požadavků - podle nákupních cen, podle přirážek, mezi jednotlivými prodejními hladinami, podle koeficientů, z brutto cen atd. Prodejní akce je možné podpořit tzv. akčními cenami, kdy ke zboží je zadána akční cena s danou platností. Zboží je pak automaticky pro dané období přeceněno akční cenou a po ukončení je cena opět vrácena na původní prodej. Inventury v systému Signys® lze provádět také pro expirace, šarže, doplňkové kódy.

Celé skladové hospodářství je propojeno se čtečkami čárového kódu, a to jak stacionárními, tak mobilními. Pomocí těchto čteček je pak možné vytvářet nejen skladové doklady, a i objednávky k dodavatelům a inventury.

Mám zájem o více informací!
Tel.: 493 544 490