Moduly

Prodej

Odbavování obchodních zakázek lze urychlit díky pomocí systému Signys® a jeho propracovanosti obchodního modulu. Pro partnery je možné používat tzv. souhrnnou (odběratel = plátce) nebo kolektivní (více odběratelů, 1 plátce) fakturaci, kdy dochází k vystavování jedné faktury na více dodacích listů.

Prodej zboží, výrobků a služeb v systému Signys® může probíhat volně nebo na základě objednávek přijatých.

Prodej skladových položek probíhá přímým odpisem zboží ze skladu. Systém však umožňuje i prodej služeb či přefakturaci. Z uskutečněných prodejů jsou stanovovány obraty partnerů, na které mohou být navázány obratové slevy pro další zakázky.

Prodejní ceny při vyskladňování zboží mohou být jednotné pro daný prodejní doklad nebo mohou podléhat podmínkám podle typu odběratele, obratu, typu prodávaného zboží, množství prodávaného zboží, akcí na zboží, event. individuálním slevám.

Zároveň je možné pro každé zboží definovat tzv. akční ceny pro určité období. Tyto ceny jsou poté při vystavování dokladů v daném období uplatňovány automaticky.

Systém Signys® obsahuje rozsáhlý slevový systém. Slevy při prodeji mohou být určovány pro celý vystavovaný doklad, pro partnera, sortimentně pro zboží či služby, časově či v kombinacích daných údajů.

Při prodeji na základě objednávky je určeno, zda mají být u položky dodrženy prodejní ceny pevně z objednávky či mají být brány v úvahu ceny a slevy platné v daný okamžik. Konečný doklad má zaznamenány všechny informace o provedené zakázce včetně okamžitých odkazů na detailní údaje na dokladech či položkách. Prodej zboží a služeb může podléhat kontrole platební morálky partnera.

Každá prodávaná položka může být kontrolována na výši prodejní ceny v uvedeném procentuálním rozsahu. Zároveň může docházet ke kontrole maximálně uplatňované slevy na položku či partnera.

Při prodeji je možné využívat návrh partnerů k výdeji. Systém Signys® uživateli nabízí aktuálně partnery, jejichž objednávky nebo jejich část je možno ihned zrealizovat. Při výběru těchto partnerů může být brána v úvahu i priorita objednaných položek.

Na základě přijatých objednávek je možné provádět i hromadný výdej z objednávek. V tomto případě dojde k automatickému vystavení dodacích listů a faktur pro partnery podle jejich objednávek a disponibilního množství na skladě. Po výdeji či fakturaci mohou být zákazníkům automaticky odeslány e-maily o expedici včetně dokladů v elektronické podobě.

Expedice zboží je navázána na dopravní služby s potřebnými výstupy – tisky speciálních štítků, tvorba svozových listin, zasílání těchto dat do centra společnosti. Na stranu zákazníka je možné expedici v systému Signys® zakončit automatickým odesláním e-mailu o expedici zásilky s odkazem na spediční společnost a stav zásilky.

V objednávkové a prodejní části systému je podporován dealerský prodej s následným vyhodnocováním jednotlivých dealerů / obchodních zástupců.

Z prodejů, realizovaných systémem Signys®, lze provádět operativní analýzy, jako jsou analýza hrubého zisku, součty prodejů, vyhodnocování prodejních období ve zvolených časových intervalech, vyhodnocování prodejnosti výrobků samostatně či podle vybraných skupin, vyhodnocování prodejů po zeměpisných oblastech atd. Veškeré analýzy lze samozřejmě vytisknout v datové nebo grafické podobě či vyexportovat v požadovaném formátu.

Mám zájem o více informací!
Tel.: 493 544 490