Moduly

Objednávky přijaté

Systém Signys® eviduje objednávky přijaté od zákazníků. Tyto objednávky mohou být zadávány s vazbou na skladovou evidenci, kde informace o objednání se ihned provazují se skladovou kartou, volně z ceníku zboží nebo textově. Při práci se skladovou kartou jsou údaje o objednaném množství ihned k dispozici i s možností okamžitého detailního náhledu na objednávku.

V systému jsou samozřejmě zavedeny náhledy a analýzy pro objednané položky od zákazníků. Informace jsou dostupné v každém modulu systému, kde se pracuje s odběratelem nebo konkrétním zbožím.

Objednávky lze analyzovat v čase a zjišťovat tak disponibilní kapacitu konkrétního zboží v daném okamžiku podle předpokládaných termínů expedice.

Objednávky přijaté (zákaznické) slouží jako podklad pro prodej zboží a služeb.

Veškerá obchodní práce v systému Signys® vychází od partnera, u kterého je možno vždy ihned zjistit požadované informace – přijaté a vydané objednávky, rezervace, pohledávky, závazky, splatnosti, platební morálka. Tím je zajištěna přímá a okamžitá komunikace se zákazníkem i dodavatelem.

Zákaznická objednávka může být volná nebo s rezervací zboží. Každý zákazník může mít stálou objednávku, na které jsou evidovány všechny nedodané i dodané položky za celé období práce se zákazníkem.

Objednávku je možné přijmout nejen v ceně tuzemské, ale samozřejmě v jakékoliv měně podle požadavku zákazníka. Následné obchodní doklady (výdejka, faktura) jsou vystavovány také v této měně.

Prodejní ceny při příjmu objednávky mohou být jednotné pro všechny odběratele nebo mohou podléhat podmínkám podle typu odběratele, obratu odběratele, typu prodávaného zboží, množství prodávaného zboží, akcím na zboží, event. individuálním slevám.

Systém Signys® obsahuje rozsáhlý slevový systém. Slevy při příjmu objednávek mohou být určovány pro celý vystavovaný doklad, pro partnera, pro položku zboží nebo služby.U každé slevy lze definovat platnost, sortimentní omezení a specifické parametry, určující způsob uplatnění slevy.

Pokud je na zboží definována akční cena, je tato cena dodržena systémem i na zákaznickou objednávku. V případě partnerských ceníků dochází k dodržení sjednané prodejní ceny s daným partnerem již na objednávce.

Veškeré obchodní údaje jsou poté dodrženy na navazující doklady – výdejky a faktury. Na těchto dokladech je také uváděn jak pro uživatele, tak pro zákazníka v tiskové formě seznam prozatím objednaných, ale nedodaných položek.

Při pořizování objednávky je možné využít mechanismy ke kontrole příjmu požadavků a variant uspokojení požadavků zákazníka – kontrola prodejní ceny, kontrola duplikace položek, kontrola vzhledem ke stavu skladu, požadavek pouze na kompletní výdej položky atd.

K uskutečňování objednávek může být využito tzv. hromadného výdeje zboží, kdy systém na základě vybraných objednaných položek sám provede výdej zboží podle skladové disponibility s vytvořením dodacích listů a faktur, které jsou v závěru hromadně vytisknuty či odeslány na e-mailové adresy zákazníků.

Celý objednávkový systém je také uzpůsoben pro dealerský systém evidence objednávek a následné vyhodnocování.

Mám zájem o více informací!
Tel.: 493 544 490