Moduly

Pohledávky

Systém Signys® umožňuje evidenci všech potřebných finančních dokladů pro obchod a služby, a to jak v položkových, tak textových variantách. Jsou to: faktury vydané, dobropisy vydané, zálohové faktury.

Pohledávky mohou být vystavovány na základě prodeje zboží ze skladu ( doklady jsou poté provázány s výdejkami a objednávkami), volným zadáním fakturovaných položek či textu, na základě ceníku zboží, dobropisováním vydaného zboží, na základě objednávky přijaté jako zálohový doklad, volně jako zálohový doklad.

Ve vystavených dokladech je podporována funkce souhrnné fakturace a kolektivní fakturace Systém Signys® nedovolí vystavení finančního dokladu bez všech potřebných náležitostí. U zahraničních dokladů lze volit typ dopočtu prodejních cen na dokladu - dopočet tuzemských prodejních cen z prodeje v cizí měně či naopak – dopočet cizí měny z korunového prodeje. Stejně tak je možné pořídit tuzemskou pohledávku a vyčíslit ji v cizí měně a v této měně pak potvrzovat úhrady.

Všechny finanční moduly poskytují široké možnosti vyhledávání, třídění. Součástí jsou samozřejmě analýzy z hlediska odběratelů, platební morálky, fakturovaného zboží, služeb, a to podle libovolných datumů a dalších kriterií. Taktéž obsahují základní finanční analýzy pro plnou informovanost.

Kontrola platební morálky

V evidenci pohledávek je zapracována velmi důležitá funkce pro manažerské rozhodování a plánování – sledování platební morálky zákazníků. V seznamu pohledávek je k dispozici okamžité zobrazení dlužníků, dlužníků po splatnosti včetně přesného vyčíslení počtu dní po splatnosti a počtu dní prodlení. Neméně důležitou funkcí je sledování a tisk upomínek.

Mám zájem o více informací!
Tel.: 493 544 490