Moduly

Personalistika

Personalistika v systému Signys slouží k podrobné personální evidenci zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání. Osobní karty jsou přehledně evidovány se všemi potřebnými a zákonem stanovenými údaji o zaměstnanci a dalšími, které mohou být evidovány nad rámec povinností.

Na osobní kartě je možné sledovat i kontakty, které představují seznam souvisejících osob a kontaktů, včetně libovolného počtu elektronických adres (mobil, telefonní číslo, fax, email apod.). Tyto kontakty lze libovolně členit podle typů (např. děti, manželka, rodinný příslušník atd.).

V systému Signys má každý zaměstnanec jednu personální kartu a k té je možné vytvořit několik pracovních poměrů. Údaje o jednom zaměstnanci jsou obsaženy na jedné osobní kartě, v případě změny pozice ve firmě, výše mzdy apod. není nutné zadávat pro jiný pracovně právní vztah k jednomu člověku jeho osobní kartu znovu - to vše se řeší pouze a jen přes pracovně právní vztahy.

Ke každé osobní kartě je možné vést tzv. záznamy osobní karty, které slouží k různým poznámkám a zápisům, týkajících se zaměstnance (pracovní morálka, poznatky o vlastnostech apod.). Dále je v těchto záznamech možné zadávat orientační podklady pro mzdy (prémie, postihy). Záznamy jsou pak dostupné i v měsíčním zpracování mezd.

Zároveň je také možné evidovat, vyhodnocovat a kontrolovat např. školení, zdravotní prohlídky, rekvalifikace atd.

Každou osobní kartu lze zařadit do předem nadefinované zatřiďovací skupiny. Systém poté umožňuje jak vyhledávání, tak třídění podle těchto údajů a vytváření seznamů zaměstnanců nebo uchazečů podle různých kriterií.

Mám zájem o více informací!
Tel.: 493 544 490