Moduly

Partneři

Práce s partnery v systému Signys

Systém Signys® je vybaven detailně propracovaným a výkonným modulem pro práci s partnery - dodavateli a odběrateli.

U každého partnera je možné kromě základních identifikačních a popisných údajů detailně evidovat kontakty související s partnerem. Jedná se především o telefonní a faxová čísla, e-mailové adresy, internetové odkazy a kontakty na osoby související s partnerem. Na základě těchto údajů je možné realizovat např. hromadnou korespondenci jak v klasické, tak elektronické podobě. Tištěná korespondence je podpořena i tiskem štítků na libovolná media.

Nedílnou součástí každého partnera je i libovolný počet bankovních spojení, poboček, fakturačních a odběrných míst s možností parametrizace vazby do pohledávek a závazků. Partnery je možno evidovat s individuálními hodnotami splatností, slev, kreditů, blokací obratů apod. Veškeré údaje, které jsou u partnera evidovány (splatnost, slevy, maximální možná sleva, kredit, pobočky, souhrnná fakturace atd.) jsou automaticky brány v úvahu při výdeji zboží a fakturaci partnerovi. Partnera lze zatřídit podle typu, okruhu, oborů a skupin. Zároveň je možné u partnerů používat stromové členění dokladů, tzn. zařazení partnera do libovolné větve nadefinovaného stromu členění. Na základě definice poboček partnera je umožněno provádět fakturaci a odběr pro rozdílné partnery i tzv. kolektivní fakturace (jedna fakturační adresa, jedno nebo více odběrních míst s více odběry).

Slevy a ceny partnera

Na evidenci partnerů je napojen slevový systém. Každý partner může mít přiřazeny slevy: podle typu partnera, množstevní, na základě sortimentu odebíraného zboží, podle obratu, libovolné.

U každé slevy lze definovat platnost, sortimentní omezení a specifické parametry určující způsob uplatnění slevy.

Taktéž je pro partnera možno stanovit jeho individuální ceník, a to formou slev nebo pevných cen na vybrané druhy zboží. Při práci s položkami pak systém Signys® automaticky hlídá tento ceník partnera.

K partnerovi je možno navázat jakýkoliv dokument, event. obrázek. Pro zaznamenávání obchodních údajů a poznámek k partnerovi je určen deník partnera včetně všech potřebných obchodních údajů, jako jsou datum posledního kontaktu, jméno referenta atd. Pro každého partnera či skupiny partnerů je možno provádět analýzy finanční, položkové, dokladové atd.

Partneři mohou disponovat tzv. kreditem, který se váže k bezhotovostnímu odběru zboží. Po vyčerpání kreditu je partnerovi zakázán bezhotovostní odběr až do úhrady pohledávek. Zároveň systém Signys® může kontrolovat platební morálku partnerů a v případě záporných výsledků partnera pro další spolupráci dočasně zablokovat nebo nastavit pouze upozorňování pro následné obchody.

Mám zájem o více informací!
Tel.: 493 544 490