Moduly

Odvody výrobních operací

Každý výrobní postup a výrobní příkaz obsahují seznam výrobních operací pro daný finální výrobek či polotovar. Tyto výrobní operace je možno analyzovat z hlediska nákladů, podle jednotlivých výrobních příkazů, podle rozšiřujících údajů (expirace, šarže, výrobní čísla), podle zaměstnanců. Každá výrobní operace nese název a kód pracovníka, který ji na příslušné dávce provedl.

V systému Signys – Výroba a TPV může být spuštěno postupné odvádění výrobních operací daného výrobku. Při odvodu se identifikuje výrobek , typ operace a pracovník, který operaci na výrobku provedl. Systém všechny údaje zaznamená i s přesným časem odvodu.

Postupným odváděním těchto operací vzniká on-line přehled o stavu výroby a možnost porovnání plánovaných a skutečných údajů (strávený čas, náklady atd.).

Odvod výrobních operací může být prováděn i elektronicky – pomocí čárového kódu operace, výrobku, výrobního čísla atd. a identifikací pracovníka elektronickým čipem.

Výrobní operace slouží zároveň jako mzdové podklady buď v tiskové formě nebo datově jako podklad pro subsystém Personalistika a mzdy Signys.

Mám zájem o více informací!
Tel.: 493 544 490