Moduly

Nákup

Nákup zboží, výrobků a služeb v systému Signys® může probíhat volně nebo na základě objednávky vydané. Nákup probíhá přímo na sklad. Hodnota nákupu vstupuje do celkových obratů partnera.

Při uskutečnění nákupu pomocí objednávky vydané dojde k potvrzení dodání na objednávku. Může se tak sledovat plnitelnost objednávek z pohledu množství, ale i času. Na položku objednávky je zaznamenáváno datum dodání položky a počet dodaných MJ, takže může docházet k postupnému a částečnému plnění objednávek.

Při příjmu zboží mohou být sledovány tyto údaje:

  • výrobní čísla
  • skladové místo
  • expirace zboží
  • šarže zboží
  • doplňující kód zboží (velikost, barva)

Veškeré tyto rozšiřující údaje jsou zaznamenávány k pohybu zboží a na skladovou kartu.

Při příjmu zboží lze cenově zohlednit tzv. náklady (např. dodatečné dopravné, dobropisování ceny atd.) i slevy na položky dokladu nebo na celý doklad.

Každá položka nákupu je zaznamenávána do skladového pohybu i s údaji, jako jsou aktuální nákup položky, průměrný nákup položky po nákupu, stavu skladu po nákupu atd. Přímo z vytvořené příjemky je možné provést tvorbu platebního dokladu (faktury přijaté, popř. výdajového pokladního dokladu) s přímou provázaností na skladový doklad. Při nákupu ze zahraničí je do příjmového dokladu kurz měny dodavatele zadán obsluhou nebo je využíváno kurzovního lístku v IS Signys®. Doklad je poté pořízen v měně dodavatele a systém provádí přepočet na aktuální cenu v tuzemské měně.

V systému Signys® může být prováděna z příjemky ihned přefakturace partnerovi, a to včetně volby výpočtu prodejní ceny na přefakturovávané zboží.

Pro rychlé stanovování prodejních cen je uživateli k dispozici několik nástrojů cenotvorby přímo při příjmu zboží. Systém Signys® uživateli poskytne všechny důležité informace pro stanovení prodejní ceny včetně tiskových výstupů pro fyzické přecenění. Z příjmového dokladu se také provádí dotisk čárových kódů na nakoupené zboží. V případě, že položka čárový kód nemá uveden, je možné jej ihned při příjmu zadat či vygenerovat.

U nakupovaného zboží může být na základě stanovených minimálních, maximálních stavů a přijímaného počtu sledována nadbytečnost zboží na skladě. Tato nadbytečnost je poté zohledňována při vystavování dodavatelských objednávek.

Po příjmu zboží může být na kartě zboží zaznamenávána nákupní cena daného dodavatele. Uživateli je tak poskytnuta okamžitá možnost kontroly skutečných nákupních cen daného zboží u různých dodavatelů.

Z nákupů v systému Signys® lze provádět mj. analýzy:

  • analýzy nákupů za období, skupiny či položky zboží
  • analýzy nákupů podle dodavatelů
  • množstevní i časová plnitelnost objednávek
  • vyhodnocování výhodnosti nákupů jednotlivých položek pro různé dodavatele
Mám zájem o více informací!
Tel.: 493 544 490