Moduly

Manažerský deník partnera

Rozšířením IS Signys o modul Manažerský deník / Evidence záznamů u partnera vzniká uživateli možnost evidovat, sledovat a analyzovat veškeré obchodní aktivity, návštěvy, korespondenci, telefonáty a i servisní (fakturované i nefakturované) výkony u jednotlivých partnerů. Každá činnost je evidována formou samostatného záznamu. Tento záznam obsahuje několik zatřídění, která jsou definovatelná formou uživatelských číselníků. Podle těchto zatřídění je poté možnost záznamy také vyhodnocovat a třídit. Na veškeré záznamy je umožněno nahlížet jak pouze pro daného partnera, tak přes vybranou skupinu partnerů či oblastí činností (např. návštěvy u partnerů za období atd.) bez i s rozlišením partnerů. Toto dává uživateli možnost vyhodnocování a analyzování různých obchodních procesů a jejich průběhů jak časově, tak podle zainteresovaných osob. Modul může zároveň sloužit jako plánování akcí, služeb či servisních zásahů pro jednotlivé partnery. K partnerovi lze taktéž zaznamenat placené činnosti, které u něj byly vykonány – a to formou na jeden záznam evidence libovolného množství provedených činností, vztahujících se k danému výkonu. Seznam placených činností lze navázat na číselník služeb (artiklů) tak, že pro daného partnera jsou použity jeho ceny a slevy. Placený záznam má opět svá zatřídění z důvodů zpětných analýz a vyhodnocování. V případě placených záznamů je potom přímá provázanost na fakturaci služeb.

Hlavní vlastnosti modulu

 • na záznamu je možno mj. evidovat typ kontaktu s partnerem (jednání, nabídka, telefonát atd.), datum provedení, datum předpokládaného termínu provedení (u plánovaných akcí), kdo a kdy kontakt s partnerem provedl
 • záznamy je možné zatřiďovat do skupin podle uživatelských číselníků
 • třídění a analýzy jsou prováděny za všechny dostupné údaje na záznamu
 • analýzy jsou dostupné pro konkrétního partnera, skupinu partnerů nebo z pohledu zatřídění záznamů bez ohledu na partnery
 • ze záznamů lze také vyhodnocovat činnost jednotlivých pracovníků
 • záznamy lze pořizovat i pro plánované akce s konkrétním přidělením danému pracovníkovi
 • u každého záznamu se může evidovat počet hodin, které byly uskutečněny k dané činnosti
 • každý záznam disponuje libovolně dlouhou poznámkou a komentářem
 • provázanost na fakturaci umožňuje zaznamenávání servisních činností
 • každá placená servisní činnost je oceňována v sazbách konkrétního partnera
 • placené záznamy jsou analyzovatelné položkově za provedené výkony – přes celý seznam záznamů, s odlišením pro partnera, zakázku, datumově, podle činností atd.
 • každý záznam lze přiřadit ke konkrétní obchodní zakázce
Mám zájem o více informací!
Tel.: 493 544 490