Moduly

Manažerské analýzy

Pro přehledné vyhodnocování dat, obsažených v systému Signys, je určen analytický modul pro manažerská vyhodnocování – OLAP analýzy.

Tento modul slouží k uspořádání a analýze dat firmy z různých pohledů, souvislostí a s možností porovnání včetně grafických výstupů tak, aby data byla srozumitelná všem uživatelům.

Analytické pohledy na data jsou dostupné přímo v systému v jednotlivých modulech, a to nad každým seznamem dat – např. fakturace, sklady, pohyb na skladě, prodeje, účetnictví atd.. Každý uživatel si tak může vytvářet bez potřeby programátorských znalostí vlastní náhled na data (datové kostky) včetně definice jednotlivých kriterií.

Díky koncepci systému Signys je možné v modulu Manažerských analýz provádět i analýzy na základě historických dat včetně porovnání daných období.

Možnosti sestavení analýz

Uživatel může měnit pohled na data od sumárních údajů až po nejnižší detaily (např. prodeje za období, za skupiny zboží v období, za firmy ve skupinách zboží v období atd.) – tzv. drill-down metoda. V případě potřeby lze přímo ve výsledné analýze zobrazit záznamy buňky, ze kterých je hodnota buňky vytvořena.

Jako vícerozměrné je možné analýzy vytvářet na obou osách. Tyto rozměry - úrovně poté mohou mít svá vlastní zobrazení (sumární údaje, pojmenování).

Stejně jako u tiskových výstupů, i v těchto analýzách může uživatel vytvářet svá datová pole – vypočítané ukazatele včetně kriterií. Zároveň je možné používat standardní vyhodnocovací funkce, jako jsou minima, maxima, průměry, výskyty atd. Data je tedy možné v analýze dávat do různých souvislostí. Každý uživatel si může v modulu Manažerských analýz vytvářet své vlastní analýzy s předdefinovanými vlastnostmi a výstupy. Tyto analýzy lze poté ukládat jako vzory pro další použití. Množství takto definovaných analýz není omezeno.  

Grafy, zobrazení

Znázornění analýz je jednak datové formou souhrnné -kontingenční tabulky, jednak grafické. Grafické výstupy analýz mohou být definovány ve všech standardních podobách grafů (sloupcové, koláčové, bodové, křivkové atd.) včetně zpracování více vrstev – rozměrů grafu. S grafy lze dále aktivně pracovat.

V každé souhrnné tabulce lze použít třídění výstupních dat jak podle os, tak v jednotlivých úrovních.

Výstupní data v souhrnné tabulce jsou zobrazována jako hodnoty či procenta (procenta řádku, sloupce, skupiny, souhrnu v tabulce), a to i s možností podmínečného zobrazení (např. barevné odlišení údajů podle hodnoty buňky).  

Exporty, tisky

Data z analýzy je možné exportovat do Excelu, Wordu, XML, ukládat ve formátu HTML, PDF atd.

Veškeré analýzy jsou přímo propojeny s návrhářem tiskových sestav systému Signys. Každou analýzu lze tedy přímo vytisknout, a to včetně grafu.  

Off-line analýzy - datové kostky

Analýzy je také možné uchovávat v tzv. off-line režimu. Uživatel si může aktuální analýzu uložit včetně podkladových dat. S touto analýzou, běžně nazývanou jako datová kostka, je poté možné pracovat samostatně, aniž by uživatel musel mít přístup do systému Signys. 

Mám zájem o více informací!
Tel.: 493 544 490