Moduly

Historie zpracování mezd

Mzdová agenda Signys umožňuje díky silnému konfiguračnímu registru a podrobnému datovému základu práci s historií zpracovávaných mezd stále v jedné agendě. Uživatel tak není nucen používat různé archivy při potřebě návratů kvůli náhledům nebo i výpočtům do jiných mzdových období. Ve mzdovém systému Signys je důsledně uchovávána historie mzdových dat po celou evidenci. Je možné tak pracovat se mzdami za více let nebo konkrétní měsíc v minulosti.

V případě potřeby výstupů nebo náhledů mezd v jiném než platném mzdovém období lze provést přepnutí do požadovaného období a systém si provede i načtení všech tehdy platných mzdových předpisů a údajů pracovního vztahu. Veškeré informace jsou proto platné pouze pro toto vybrané období bez ohledu na současný stav.

Historie zpracování mezd s sebou přináší výhody zpětného zadávání a výpočtu mezd bez uživatelského omezení, což je využíváno např. při zahájení zpracovávání mezd v systému Signys. Je tím dána i možnost přejít na mzdy v kterémkoliv období v aktuálním roce.

V systému po zpětném zadání mezd budou správné informace pro výpočet průměrných výdělků, vyměřovacích základů, dovolené, dávek, návazností na nemocenské dávky a celoroční zúčtování mezd vzhledem k období výpočtu.

Mám zájem o více informací!
Tel.: 493 544 490