Manažerský
informační systém Signys

Chopte se řízení provozu

Moduly informačního systému Signys, určené pro řízení firmy, umožňují managementu společnosti analyzovat data, finance, uskutečněné obchodní případy a na základě této zpětné vazby plánovat další rozhodnutí a aktivity. Pro řízení vztahů se zákazníky a obchodními partnery lze zaznamenávat plánované i uskutečněné činnosti, tyto činnosti vyhodnocovat a zároveň k nim evidovat potřebné dokumenty, smlouvy a jednotlivé projekty - a to jak přímo v IS Signys, tak pomocí mobilních aplikací.

CRM - Řízení vztahů se zákazníky

Pro práci s partnerem systém nabízí možnost evidování veškerých obchodních aktivit u partnera, korespondence, plánování schůzek včetně vyhodnocování atd. Zároveň k partnerovi mohou být přiřazeny potřebné obchodní dokumenty, smlouvy atd.

Mobilní CRM - Signys Mobile

Pro manažery společnosti a obchodní zástupce disponuje systém Signys mobilním řešením Signys Mobile. Jedná se o on-line aplikaci, která je napojena na obchodní, skladovou a finanční část IS Signys. Veškeré operace jsou prováděny v reálném čase. Údaje se okamžitě načítají ze systému Signys a informace, pořízené v mobilním zařízení, se ihned zapisují do systému. Uživatel tak má k dispozici aktuální údaje o partnerovi, jeho platební morálce, produktech a cenách, skladových zásobách, dokumentech, obchodních aktivitách u partnera, úkolech a jejich plnění, statistiky aj.

BI - Business Intelligence

Signys® BI je nadstavba informačního systému Signys, která umožňuje uživateli vyhodnocovat aktuální data jeho firemního systému a dává okamžitý náhled na stav firmy bez nutnosti práce přímo s informačním systémem Signys. Přístup do Signys BI je možný přes internetový prohlížeč z jakéhokoliv zařízení, připojeného k internetu. Uživatel nahlíží na svá data on-line – veškeré analýzy, reportingy, seznamy, doklady jsou aktuální.

Vyhodnocování, reporting

Analýzy dat jsou prováděny napříč firemními daty, a to jak číselnou, tak grafickou formou. Systém disponuje OLAP analýzami, které si uživatel přizpůsobí podle svých potřeb. Opakující se reporty je možné automatizovat a získávat tak potřebné výstupy např. přímo do mailu.

Správa dokumentů

Dokumenty, které souvisí s obchodním partnerem. Dokumenty a obrázky, které patří ke zboží. Smlouvy. To vše je možné v systému Signys evidovat formou správy dokumentů a smluv partnerů.

Mám zájem o více informací!

Řízení firmy v IS Signys

  • on-line business intelligence
  • vyhodnocování dat číselně, graficky
  • mobilní aplikace
  • individuální reporting
  • vyhodnocování aktivit u partnera i podle zaměstnanců
  • plánování schůzek s partnery
  • OLAP analýzy dostupné v každém modulu systému
  • evidence obchodních aktivit u partnera
  • dokumenty a smlouvy partnera
  • dokumenty k libovolnému dokladu v systému

Moduly

Mobilní aplikace CRM

Pro manažery společnosti a obchodní zástupce disponuje systém Signys mobilním řešením Signys Mobile. Jedná se o on-line aplikaci, která je napojena na obchodní, skladovou a finanční část IS Signys.

více o modulu

Manažerské analýzy

Tento modul slouží k uspořádání a analýze minulých i současných dat firmy z různých pohledů, souvislostí a s možností porovnání včetně grafických výstupů tak, aby data byla srozumitelná všem uživatelům.

více o modulu

Manažerský deník

Tímto modulem vzniká uživateli možnost evidovat, sledovat a analyzovat veškeré obchodní aktivity, návštěvy, korespondenci a telefonáty u jednotlivých partnerů. Modul slouží i jako plánování akcí pro jednotlivé partnery či zaměstnance.

více o modulu

Smlouvy partnera

Pro přehled o smlouvách, které má společnost uzavřené s konkrétním partnerem, jejich stavu, platnosti a podmínkách uzavření je určen modul Smlouvy partnera.

více o modulu

Dokumenty

Systém Signys umožňuje evidovat dokumenty formou knihovny. Každý dokument je možné libovolně zatřídit, označit a přiřadit jakémukoliv dokladu v systému.

více o modulu
Tel.: 493 544 490