Informační systém
pro výrobu

Komu je toto řešení určeno?

Modul Výroba a TPV Signys může být používán jak u společností s menšími nároky na evidenci výroby, které potřebují zvládnout základní evidenci s výrobou spojenou a zároveň dostat zpět informace o stavu výroby, tak u velkých výrobních společností s požadavky na kompletní řízení a plánování výroby.

Rozsah výroby

Rozsah výroby pokrývá evidence a pracovní postupy od zakázkové až po sériovou výrobu. Každý typ výroby může být včetně evidence sériových čísel, šarží, expirací atd.

Přizpůsobení výroby

Každý výrobní podnik je charakteristický svými individuálními potřebami pro vedení a zpracování výroby. Systém Výroba a TPV Signys umožňuje širokou škálovatelnost v této oblasti včetně zapracování individuálních zakázkových úprav.

Vazby v IS Signys

Výroba je provázána s obchodní a skladovou oblastí IS Signys s možností vstupů až do účetní části. Údaje, zadávané pro výrobu, jsou pořizovány pouze jednou pro celý systém.

Mám zájem o více informací!

Výhody tohoto řešení

  • zakázková, malosériová či sériová výroba
  • provázání se skladovou evidencí, odpis materiálu
  • expirace, šarže, výrobní čísla
  • vazba na obchodní část systému (zakázka-fakturace)
  • sledování průběhu výroby
  • sledování zakázek ve výrobě
  • odvody výrobních operací a jejich analýzy
  • analýzy výrobních nákladů z pohledu výrobků, času
  • nabídky na základě předpokládaných výrobních nákladů
  • předvýrobní a výrobní kalkulace
Tel.: 493 544 490