Informační systém
pro obchodní zástupce

Komu je toto řešení určeno?

Informační systém Signys umožňuje obchodním zástupcům práci se zákazníky a nabízeným sortimentem nebo pořizování objednávek přímo v terénu. U každého zákazníka má obchodní zástupce k dispozici veškeré aktuální obchodní údaje.

Práce v terénu

Podle potřeb je možné pro příjem objednávek přímo u zákazníka volit off-line nebo on-line variantu. Obchodní zástupci mohou pro svou práci využívat notebook, tablet, telefon…

Vyhodnocování

V systému mohou probíhat analýzy prodejů jednotlivých zástupců či jejich finanční vyhodnocování jako podklad pro mzdy. Vyhodnocování je sestaveno podle metodiky společnosti.

Vazby v IS Signys

Ať varianta on-line nebo off-line – obě jsou provázány s obchodní, skladovou a finanční částí systému. Obchodní zástupce má k dispozici své partnery a jejich doklady se všemi potřebnými údaji pro svou práci – přímo z IS Signys.

Mám zájem o více informací!

Výhody tohoto řešení

  • off-line nebo on-line varianta
  • každý obchodní zástupce má své zákazníky
  • provázání s obchodní a finanční částí IS Signys
  • kontrola prodejních cen
  • finanční vyhodnocování obchodních zástupů
  • analýzy prodejů zboží za obchodní zástupce
  • zachování historie při změně OZ u zákazníka
  • používaná zařízení - notebook, tablet, telefon
Tel.: 493 544 490