Podnikový
informační systém
Signys

Informační systém Signys professional

Informační systém Signys Professional je určený ke komplexní evidenci a řízení malých a středních obchodních, účetních a výrobních firem. Obsahuje veškeré nástroje pro precizní zpracování účetních a daňových agend a poskytuje ucelený přehled o chodu firmy. Přehlednost, rychlý přístup k informacím, vysoká stabilita a bezpečnost patří mezi základní pilíře systému Signys.
Systém Signys je navržen tak, aby kopíroval provoz společnosti včetně běžných situací, které v praxi nastávají a aniž by přitom uživatele zatěžoval nadbytečnými úkony. Uživateli tak přináší ulehčení při práci s obchodní, výrobní a ekonomickou agendou a navíc poskytuje důležité informace pro další činnost a manažerská rozhodování. Ovládání systému je nejenom standardně myší, ale plnohodnotně i klávesnicí. Signys® je maximálně přizpůsobivý uživateli i po vizuální stránce. Veškeré agendy se tedy ovládají shodně a samozřejmostí je současná práce v několika agendách najednou s možností podle potřeby vyvolávat jednu agendu ze druhé. Samotný provoz systému může probíhat jak na vlastním serveru v provozovně uživatele, tak i v cloudu.

Proč právě Signys?

 • Intuitivní grafické rozhraní
 • přizpůsobení pracovním postupům uživatele
 • modularita systému
 • neomezený počet záznamů
 • výkon systému nezávislý na počtu záznamů
 • plnohodnotný provoz v počítačové síti
 • sdílení dat mezi pobočkami a vzdálenými pracovišti
 • přímá vazba na internet a Microsoft Office
 • exporty do jiných formátů
 • provoz na serveru uživatele nebo v cloudu
 • import kmenových dat podle potřeb uživatele
 • volba platformy pro server - Windows, Linux
 • excelentně propracovaný cenový a slevový systém
 • zabudované generátory tiskových sestav
 • detailní nastavování přístupových oprávnění
 • spolupráce s přenosnými terminály
 • individuální přístup k potřebám uživatele
 • použité technologie jsou zárukou dalšího vývoje
 • krátká doba zavedení systému
 • oborová řešení, zákaznické úpravy
 • profesionální podpora systému
 • systém přesahující hranice své cenové kategorie
Mám zájem o více informací!

V čem je informační systém signys unikátní?

Konfigurace

Systém lze nakonfigurovat podle požadavků uživatele, takže uživatel pracuje pouze s moduly, které pro chod své společnosti potřebuje. IS Signys Professional je velice variabilní a disponuje množstvím doplňků a nadstaveb. Zároveň jsou prováděny úpravy podle požadavků zákazníka. Systém disponuje mj. rozsáhlým slevovým systémem, rezervacemi zboží, uživatelskými analýzami a exporty, rozsáhlými finančními, obchodními a manažerskými analýzami, OLAP analýzami. V IS Signys Professional je možné vést neomezený počet agend, poboček a uživatelů, umožňuje řešit problematiku výměny dat mezi centrálou a pobočkami, možnost on-line vzdálené práce pomocí internetu atd.

Aktualizace

Aktualizace systému Signys Professional (legislativní, funkční) jsou první 3 měsíce po nasazení systému součástí ceny. V dalších obdobích si může uživatel zajistit automatické aktualizace vždy po uvolnění sepsáním Smlouvy o aktualizacích. Zároveň jsou zasílány informace ohledně nových verzí IS Signys® a na webových stránkách dodavatele má každý uživatel k dispozici vlastní oblast pro nové verze a potřebná data, předávaná mezi uživatelem a dodavatelem (např. tiskové sestavy atd.). V souvislosti s uvolněním nové verze je uživatelům nabízena možnost proškolení pracovníků na novinky systému, event. pomoc při zavádění nových funkcí, modulů atd.

Zákaznická podpora

Uživatelům informačního systému Signys® je poskytována technická podpora IS Signys® jak telefonická, tak e-mailová. Při zprovozněné dálkové administraci je možno některé úkony a podporu provádět přímo na datech uživatele bez nutnosti výjezdu. Samozřejmě je možno dojednat s dodavatelem vždy v případě potřeby uživatele osobní konzultace. Tyto osobní konzultace mohou být prováděny jak v místě dodavatele, tak uživatele. Jedná se zpravidla o školení, konfiguraci systému, analýzu dat, sestavení pracovních činností atd.

Bezpečnost systému

Robustní přístupová oprávnění k jednotlivým modulům, evidencím, položkám a funkcím. Implementace uživatelských rolí, tzn. množiny oprávnění pro vybrané okruhy činností - skladník, účetní, obchod atd. Systém kontroluje logiku a správnost vložených údajů, uživatel nemá fyzicky přístup k centrální databázi, vysoká stabilita vhodná pro systému typu 7 x 24, data uložena na SQL serveru. integrita a provázanost vložených údajů je zajištěna přímo na úrovni databázového serveru.

Hledáte řešení pro vaše odvětví?

Prozkoumat oborová řešení

Co je v Signys nového?

Manažerský deník - barevné odlišení záznamů

Možnost barevného odlišení záznamů manažerského deníku podle hodnoty pole "Status"

Rozšíření vyhledávání

Ve vyhledávání je možnost využívat rozšíření o "fulltextové" vyhledávání pro textová pole, aniž by uživatel musel zadávat dvě tečky před textem

Rozvaha, výsledovka - sladění zůstatků

V účetních výkazech došlo k rozšíření funkčnosti o automatickou korekci výkazů pro sladění s hospodářským výsledkem po zaokrouhlení na tisíce

Předplacené žetony v prodejním terminálu

Nově je možné používat funkci předplacených žetonů / čipů / karet. Při prodeji /odběru zboží je kontrolována zůstatková hodnota předplaceného žetonu.

Odesílání kopie e-mailů přes SMTP server

Zprovozněno odesílání e-mailu do skryté kopie při zasílání přes SMTP server.

Úpravy v prodejním terminálu

Prodejní terminál byl rozšířen o možnost odložení / zaparkování rozpracované prodejky, evidenci nákupních košíků a evidenci restauračních stolů. Zároveň byl funkčně a graficky vylepšen dotykový displej

Barevné odlišení záznamů

Zavedena možnost barevného odlišení záznamů v seznamech dokladů. Odlišení záznamů je dáno logikou modulu - např. nezaplacené závazky a pohledávky, po splatnosti, interval do splatnosti, výkony podle produktivity... Barvy pro zobrazení jsou konfigurovatelné.

Další novinky
Tel.: 493 544 490