GDPR

Ochrana osobních údajů

Signys a GDPR

Co je GDPR a koho se týká

GDPR (neboli General Data Protection Regulation) je obecné nařízení o ochraně osobních údajů (celým názvem o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů). Platnost tohoto nařízení nabývá účinnosti od 25.5.2018.
Nařízení zavádí princip tzv. zodpovědnosti, který spočívá v povinnosti správců a zpracovatelů údajů (tedy firmy) bez ohledu na jejich velikost nebo počet zaměstnanců zavést technická, organizační a procesní opatření za účelem prokázání souladu s principy GDPR.
GDPR se tedy vztahuje na všechny fyzické nebo právnické subjekty, které zpracovávají osobní údaje.

Co jsou osobní údaje

Za osobní údaje se považují jméno, adresa, telefonní číslo a stejně tak i síťové identifikátory, mezi které patří např.e-mail, cookies nebo IP adresa. Přibyly také kategorie genetických a biometrických údajů.

Co musí uživatel IS Signys udělat

V praxi můžeme GDPR rozdělit na oblast organizační a datovou. Z pohledu informačního systému Signys se bude jednat o znepřístupnění určitých dat konkrétním uživatelům, evidence doplňujících údajů ke kontaktům atd. Stále je ale za dodržování pravidel GDPR zodpovědná samotná firma. V této problematice je nutné si uvědomit, že informační systém je zde je pouze podpůrný prostředek a jedná se pouze o část celé problematiky.

Uživatel si musí zajistit následující:

  • Provést analýzu firmy, aby mohl upravit své organizační postupy, externí a interní dokumenty (obchodní podmínky, smlouvy s partnery, směrnice atd.).
  • Zavést výsledky analýzy do firmy. Jedním z výsledků bude i „udělat si pořádek v datech“, kde může být nápomocen IS Signys
  • Pro správu dat v IS Signys – zajistit si aktuální verzi systému pro dané období platnosti GDPR (05/2018) a provést správné nastavení dat a uživatelů v systému Signys

 

Detailněji je postup implementace GDPR uveden např. na

http://www.gdprbezobav.cz/gdpr/#pg-588-4

V čem pomůže IS Signys

V základu bude systém Signys uživateli pro splnění GDPR nápomocen v těchto oblastech:

  • Informační systém Signys bude umožňovat evidovat údaje s rozšířenými vlastnostmi pro GDPR
  • Údaje budou přístupny pouze uživatelům s konkrétním přístupovým oprávněním pro tuto oblast
  • S údaji bude možno nadále nakládat v souladu s nařízením GDPR (výpis údajů, výmaz údajů atd.)

 

V problematice GDPR nespoléhejte jen na informační systém, jedná se o procesy firmy jako celku!

Užitečné odkazy

https://www.uoou.cz/gdpr/ds-3938/p1=3938

http://www.gdprbezobav.cz/

 

Chcete se dozvědět více?

Napište nám zprávu a my Vás budeme kontaktovat

Od našeho pracovníka se dozvíte další informace ke GDPR v systému Signys.

Required *

  Refresh Captcha  
 
Tel.: 493 544 490