Elektronická
evidence tržeb

Signys a EET

Koho se EET týká

Elektronická evidence tržeb (EET) se týká všech podnikatelských subjektů, které mají platit nebo platí daně z příjmů v ČR a přijímají platby v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, stravenkou nebo jiným obdobným způsobem.


Podnikatelé se do EET budou zapojovat postupně ve 4 fázích, a to:

1. fáze – od 1.12.2016 – ubytovací a stravovací služby
2. fáze – od 1.3.2017 – maloobchod a velkoobchod
3. fáze – od 1.3.2018 – ostatní činnosti vyjma 4. fáze – např. svobodná povolání, doprava, zemědělství
4. fáze – od 1.6.2018 – vybraná řemesla a výrobní činnosti

 

Jak to v IS Signys funguje

EET je zakomponováno do systému tak, že stávající uživatel pracuje s doklady stejným způsobem jako před EET. Každý doklad, který spadá do EET, je označen v systému mj. unikátním číslem, tzv. FIK kódem. Tento kód si systém zjistí komunikací přes internet z finanční správy. Poté je doklad i s tímto kódem vytištěn.

Příklad

 1. Uživatel prodává zboží na prodejku. Při ukončení prodejky Signys zahájí komunikaci s finanční správou
 2. Finanční správa vrátí do Signysu FIK kód (odezva do 2 sec.). Signys tento kód zapíše na uzavíranou prodejku
 3. Poté projde tisk prodejky se všemi náležitostmi podle EET a zákazník si přebírá prodejku
 4. Zákazník si může přes internet prodejku ověřit na finanční správě

 

 

Co uživatel IS Signys potřebuje

Celá problematika EET je v systému Signys řešena softwarově. Pro zprovoznění EET v IS Signys si musí uživatel k termínu, který se jej týká, zajistit následující:

 • Autentizační údaje na finanční správě
 • Certifikát pro pokladní zařízení
 • Internetové připojení na pracovní stanice, které přijímají hotovost.
 • Aktuální verzi IS Signys 6.0  na všechny počítače v síti – dodavatel Tresoft 
 • Komunikační balíček pro napojení na finanční správu. Komunikační balíček je nutné nainstalovat na každý počítač, který přijímá hotovost. Balíček je součástí upgrade IS Signys. Dodá společnost Tresoft
 • Tiskové sestavy prodejek, pokladních dokladů atd. tak, aby vyhovovaly EET. Standardní výstupy jsou součástí nové verze IS Signys, úprava specifických uživatelských tiskových výstupů může být provedena dodavatelsky  (Tresoft)
 • Nastavení pracovních stanic, na kterých se přijímá hotovost – Tresoft nebo uživatel

 

Omezení

Zavedení evidence EET však vzniknou určitá omezení v systému, a to:

 • Nemožnost stornovat či opravovat doklad, který již byl vystaven v režimu EET – tzn. oblíbené Ctrl+F8, Ctrl+F4 či dovyskladňování na takových dokladech není možné. Opravy těchto dokladů jsou pouze dalším samostatným dokladem
 • Vystavení dokladu, který spadá do EET, je možné provést pouze na konkrétních stanicích. Vzhledem ke komunikaci se státní správou je možné provádět vystavení prodejek a příjem hotovosti na počítačích, které jsou pro tuto komunikaci připraveny

 

Co když...

 • Je výpadek spojení – doklad bude přesto vystaven, a to podle pravidel EET pro tento případ a uživatel bude muset tento doklad odeslat na finanční správu nejdéle do 48 hodin. Doklad je v systému rozlišen od dokladů, které jsou již zaevidovány
 • Internet není k dispozici – doklady budou vystavovány bez on-line komunikace s finanční správou a uživatel je poté dávkově v zákonem stanovené lhůtě odešle (nejpozději do 5-ti dnů). Pro tento režim je však třeba mít udělenu výjimku z on-line evidence, tzv. zjednodušený režim
 • Uživatel udělá chybu, požadavek na úpravu dokladu – pokud jsou chyba či požadavek změny známy před odesláním dokladu (obdržením FIK kódu), oprava probíhá doposud používaným postupem. Jakmile již bude doklad obsahovat FIK kód, bude nutno vytvořit nový (storno) doklad se zápornou hodnotou, který stejně jako původní doklad projde přes EET a bude mít uveden FIK kód.

 

Užitečné odkazy

http://www.etrzby.cz – stránky věnované celé problematice

http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/sb0043-2016(12).pdf – zákon o EET

http://www.eltrzby.cz/data/web/download/navrh-2016-doprovodny-zakon-k-zakonu-o-evidenci-trzeb-ve-zneni-schvalenem-psp.pdf - doprovodný zákon

www.financnisprava.cz – stránky finanční správy

 

Chcete se dozvědět více?

Napište nám zprávu a my Vás budeme kontaktovat

Od našeho pracovníka se dozvíte další informace k EET v systému Signys.

Required *

  Refresh Captcha  
 
Tel.: 493 544 490